راه و روش زن داری

قبل از ازدواج رؤیاهای زیبایی در باره زندگی شاد زناشویی در سر داشتم. شش ماه بعد از ازدواج، هم من و هم همسرم بیشتر از هر زمان دیگر احساس بدبختی می کردیم. در ابتدای ازدواج من در این فکر بودم که همسرم برای من چه کارهایی خواهد کرد. من گمان می کردم که روشهایی برای یک زندگی موفق زناشوئی را بلد بودم، ولی فقط کافی بود که او به حرفهای من گوش کند. اما مسأله این بود که او گوش نمی کرد.
‎‎ما تا مدتها درگیر مشکلات مختلف بودیم. در واقع چند سال طول کشید تا اینکه من پی بردم که شخصا‏” ‎ من بوجود آورنده بخشی از آن مشکلات هستم. با دعا از خداوند خواستم که به من نشان دهد که چگونه می توان یک ‏شوهر خوب مسیحی بود‏‎.
‎و چندین سال دیگر طول کشید تا اینکه به شش نکته زیر رسیدم‎:

۱- ‎همسر خود را به عنوان یک شریک ببینید، ‏‎نه مثل جامی که در مسابقه عشق برنده شده اید و آنرا در ‏ویترین کنار جامهای دیگر به نمایش گذاشته اید. او شخصی است که با شما رابطه ای مشترک دارد. شما نباید ‏برای ارضای خواسته های خودتان سعی کنید به او تسلط پیدا کنید، بلکه باید هر دو مشترکا‏” ‎اراده خداوند ‏را در زندگیتان به اجرا در آورید‎.

۲- با همسر خود حرف بزنید. رابطه برقرار کردن اساس مشارکت در زندگی زناشوئی است. آرزوی قلبی اکثر ‏زنها این است که شوهر خود را خوب بشناسند. وقتی شوهر از احساسات، افکار و خواسته های خود حرف می ‏زند، زن احساس می کند که اجازه یافته وارد زندگی همسرش شود‏‎.
‎اگر شوهر برای مدت طولانی از احساسات و افکار خود با همسرش حرف نزند، زن احساس تنهایی و طرد شدگی ‏می کند‏‎.

۳- به همسر خود اولویت بدهید. بسیاری از مردها به کار خود بیشتر از هر چیزی اهمیت می دهند. در جامعه ‏امروزی شغل مردها نقش مهمی در تعیین موقعیت اجتماعی آنها دارد. این مسئله لزوما‏” ‎در زندگی ‏زناشوئی مشکل آفرین نیست، مگر اینکه کل زندگی مرد در کنترل شغلش در بیاید‎.
‎خانمی از شوهرش گلایه می کرد که‏‎: ” ‎او با شغلش ازدواج کرده، اگر وقتی باقی بماند، گیر من می ‏آید‎.”
‎ما از مسیح پیروی می کنیم. او سر کلیساست، پس کلیسا برای او اولویت اول را دارد. مسیح نیازهای کلیسا را می ‏داند و آنها را برطرف می کند تا کلیسا را‏‎ ” ‎مقدس و بی عیب” (افسسیان۲۷:۵) به حضور خدای ‏پدر بیاورد‎.
‎همه ما اولویتهایی برای زندگی خود داریم. کارهای روزمره ما هم وابسته به همین اولویت ها هستند. اولویتهای ‏شما کدام هستند؟ برای پیدا کردنش به سؤالهای زیر پاسخ بدهید‎:
‎” ‎من وقت خود را چگونه میگذرانم؟”
‎” ‎من پولم را چگونه مصرف می کنم؟‏”
‎” ‎نیرو و توان خود را در چه راهی به کار می برم؟‏”

۴- همسر خود را بی قید و شرط محبت کنید. پولس رسول می گوید، خداوند محبت خود را به ما اینطور نشان داد ‏که‎ ” ‎هنگامی که ما گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد‏”( ‎رومیان۸:۵) این محبت خدا محبت بی قید ‏و شرط است‎.
‎محبت بی قید و شرط به همسرمان یعنی جستجو کنیم که چه چیزهایی همسرمان را خوشحال می کند و چه ‏چیزهایی برای او خوب است و بدون انتظار تلافی یا تشکر آنها را برایش انجام بدهیم‎.
‎مردم امروزه بیشتر به زندگی قراردادی عادت کرده اند‏.  ‎”من تو را دوست دارم به شرطی که تو هم مرا ‏دوست داشته باشی”. ‎ عمده ی تلاش ما برای برآورده کردن خواسته های فردیمان است‏‎.
‎اما کسی که محبت بی قید و شرط دارد، برای برآورده کردن خواسته های دیگری تلاش می کند‏‎.

‎ ۵- لزوم کشف و برآورده کردن نیازهای همسرتان. خیلی از شوهرها نمی دانند که نیازهای زنشان چیست. در ‏نتیجه به طور ناخود آگاه هیچ تلاشی هم برای برطرف کردن آنها از خود نشان نمی دهند‏‎.
‎بعضی از آقایان فکر می کنند که با کار کردن و آوردن پول به خانه، تعهدات زناشوئی خود را کاملا‏” ‎انجام داده اند. اما باید دانست که نیاز روحی زن به عشق و محبت، توجه، امنیت، مهربانی و تشویق به اندازه نیاز ‏جسم به خوراک اهمیت دارد‏‎.

۶- ارزشهای روحانی و معنوی خود را معین کنید. منظور از ارزشهای معنوی عبارت است از مجموعه ای از ‏اعتقادات ما در باره چیزهای درست و غلط. ارزشهای روحانی هم مجموعه ای از اعتقادات ماست، درباره حقایقی ‏که در ماورای جهان مادی وجود دارند‏‎.
‎ما مسیحیان هر دو ارزش روحانی و معنوی خود را از کتاب مقدس می آموزیم. اگر یک شوهر روش زندگی ‏خود را به معیارهای روحانی و معنوی کتاب مقدس نزدیک تر کند، بیشتر مورد احترام همسر خود واقع می شود. ‏و هر چه تفاوت بین ادعاها و گفته های او با رفتارش بیشتر باشد، باید منتظر بی احترامی و یا بی توجهی بیشتری هم ‏باشد‎.
‎با پشتکار سعی کنید که شخصیتی معتبر و قابل اعتماد داشته باشید. پولس رسول در رساله به فیلیپیان۹:۴ می ‏گوید‎:
‎” ‎پس اقتدا به من نمائید، چنانکه من نیز به مسیح می نمایم‎.”
‎برای مردها دعا می کنم که همه آنها بتوانند صادقانه جملات بالا را به همسر و فرزندان خود اعلام کنند‏‎.

‎ترجمه و گردآوری از سیروس
منبع : سایت خانواده مسیحی