چه چیز مایه تبسم خدا میگردد؟

باشد که خداوند با تبسم بر تو بنگرد. اعداد۶ : ۲۵
لبخند و شادمان ساختن خدا باید هدف زندگیتان باشد.
مهمترین وظیفه ما این است که خداوند را خشنود سازیم. کتاب مقدس میفرماید

” بکوشید تا آنچه خداوند را خشنود میسازد، دریابید.” افسسیان ۵ : ۱۰

خوشبختانه کتاب مقدس نمونه روشن و واضحی از زندگی که مایه خشنودی خداست، به ما ارائه میدهد. و آن زندگی شخصی است بنام نوح.
در دوران نوح تمام دنیا فاسد شده بودند، هر کسی برای رضایت خودش و نه برای رضاین خدا زندگی میکرد. خدا نتوانست هیچ کس را برروی زمین پیدا کند که به رضامندی خدا تمایل داشته باشد، بنابراین او اندوهگین و متاسف شد که انسان را آفرید. خدا  چنان از انسان دلخورشد که تصمیم گرفت آنرا از بین ببرد. ولی یک نفر بود که خدا را شادمان میساخت. کتاب مقدس میفرماید:
اما نوح در نظر خدا التفات یافت ” پیدایش ۶ : ۸

خدا چنین فرمود: ” این شخص مرا خشنود میسازد. او باعث شادمانی من میشود. من از خانواده نوح، نسل جدیدی بوجود خواهم آورد.” ما به این دلیل امروزه زنده هستیم زیرا که در گذشته نوح خدا را خشنود گردانید. از زندگی نوح ما ۵ نکته پرستشی را می اموزیم که مایه خشنودی خدا میشود.

۱- خدا شادمان میشود وقتیکه ما او را تا به انتها محبت نماییم. زمانیکه هیچ کس خدا را دوست نمیداشت، نوح خدا را بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا محبت مینمود. ” او(نوح) تنها مرد درستکار و خداترس زمان خودش بود و همیشه میکوشید مطابق خواست خدا زندگی کند” پیدایش ۶ : ۹
برقرار داشتن رابطه بالاترین چیزیست که خدا از ما انتظار دارد. این مهمترین حقیقت مبهوت کننده در دنیاست که خالق ما خدا، مایل است با ما مشارکت داشته باشد.

خدا ما را آفرید تا محبتمان نماید و او مشتاق است تا ما هم متقابلا او را محبت نماییم. او میفرماید  من از شما محبت میخواهم نه قربانی. من از هدایای شما خشنود نیستم بلکه خواهان آنم که مرا بشناسید” هوشع ۶ : ۶
شدت اشتیاق خدا به انسان را میتوان به خوبی در این آیه احساس نمود. خدا عمیقا شما را دوست دارد و در مقابل آن خواهان محبت شما نیز هست. او مشتاق است که شما او را بشناسید و با او وقت بگذرانید. به این جهت است که بزرگترین هدف زندگی ما باید این باشد که بیاموزیم چگونه خدا را محبت کنیم و چگونه توسط او محبت شویم. ” خداوند خدای خود را به همه دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت نما. اینست حکم اول و اعظم.” متی باب ۲۲

۲- خدا شادمان میشود وقتیکه ما به او کاملا اعتماد میکنیم. دومین چیزیکه در نوح بود و خدا را خشنود مینمود این بودکه او به خدا اعتماد داشت، حتی مواقعی که این اعتماد بی معنی جلوه میکرد. کتاب مقدس چنین میفرماید ” نوح سخن خدا را باور کرد. با اینکه هنوز هیچ نشانی از طوفان نبود، اما او بی درنگ یک کشتی ساخت و خانواده خود را نجات داد. در اثر همین ایمان بود که نوح مقبول خدا گردید.” عبرانیان ۱۱ : ۷
نوح برای سختیهایی چون ساختن کشتی، جمع آوری حیوانات مختلف و مراقبت از آنها هیچ اعتراضی نکرد او کشتی را هزاران کیلومتر دور از مکانی که دریا وجود داشت ساخت و اعتراض نکرد. او به خدا اعتماد داشت و این اعتماد مایه شادمانی خدابود. اعتماد کامل به خدا یعنی اینکه بدانیم خدا میداند چه چیزی بهترین برای زندگی ماست. ما از خدا انتظار داریم که به قول و وعده هایش عمل نماید، در مشکلات به دادمان برسد، و هرگاه لازم باشد کارهای غیرممکن بعمل آورد. کتاب مقدس میفرماید” خشنودی او از کسانی است که او را گرامی میدارند و به رحمت وی امید بسته اند.” مزمور ۱۴۷
ساختن کشتی برای نوح ۱۲۰ سال طول کشید. میشود تصورکرد که چه روزهای سخت و مایوس کننده ای را پشت سر گذاشته است. بدون اینکه هیچ اثری از باران مشاهده شود، نوح بطور ظالمانه بعنوان یک احمق که تصور میکرد خدا با او سخن گفته؛ مورد تمسخر دیگران قرار میگرفت. تجسم کنید که فرزندان نوح اغلب از دیدن کشتی به آن بزرگی در جلوی منزلشان چقدر خجالت میکشیدند. ولی در چنین شرایطی نوح همواره به خدا اعتماد داشت…

اعتماد کامل به خدا عملا یعنی پرستش خدا…. همانگونه که والدین از اعتماد فرزندانشان نسبت به محبت وحکمت خود خرسند میشوند، به همین ترتیب ایمان ما موجب خرسندی خدا میگردد. کتاب مقدس میفرماید” بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد.” عبرانیان ۱۱ : ۶

کشتی نوح

۳- خدا شادمان میشود وقتی او را از صمیم دل اطاعت میکنیم. نجات دادن حیوانات از آن طوفان عالمگیر نیازمند توجه بسیار دقیق به شرایط و جزئیات زیادی بود. هر چیزی میبایست دقیقا همانطور که خدا آنرا توضیح داده بود ساخته میشد. خدا هرگز به نوح نگفت که ای نوح برو یک قایق کهنه، هر طور که دلت میخواهد بساز؛ بلکه برعکس خدا جزئیات و دستورالعملهای دقیقی راجع به شکل و اندازه گیری و حتی مصالح کشتی و حتی حیواناتیکه باید به کشتی آورده میشد؛ به نوح داد. کتاب مقدس راجع به عکس العمل و پاسخ نوح به خدا چنین میفرماید ” نوح تمام اوامر خدا را انجام داد”
دقت نمایید که نوح کاملا اطاعت کرد که هیچیک از جزئیات فراموش نشود و همچنین نوح دقیقا نیز اطاعت نمود تا در زمان و به گونه ای که خداوند میخواست کشتی را ساخت. این نوع اطاعت یعنی اطاعتی از صمیم دل، حالا میتوانیم فهمیم چرا خدا از نوح شادمان بود.
اگر امروز خدا از شما بخواهد ک کشتی بسیار بزرگی بسازید، فکر نمیکنید که شما احتمالا یک یا چند سوال، اعتراض و یا شرط و شروط برای خدا خواهید ساخت؟ ولی نوح نداشت. او خدا را از صمیم دل اطاعت نمود یعنی اطاعت نوح از خدا اطاعتی بلا شرط و بدون تردید بود. اگر ما به جای نوح بودیم بلافاصله میگفتیم:

در این مورد دعا خواهم کرد. کار خدا را باید بلافاصله انجام داد. هر پدر و مادری میداند که اطاعت همراه با تاخیر برابر با بی اطاعتی است.
خدا برای آنچه از ما انسانها انتظار دارد انجام دهیم، هیپ احتیاجی به توضیح دادن ندارد. فهمیدن، میتواند به تاخیر بیفتد، ولی اطاعت باید بلافاصله باشد. اطاعت از خدا میتواند بیشتر از یک عمر تحصیل در علم الهی به یک شخص در مورد خدا، درس بیاموزد. در واقع ما نمیتوانیم برخی از احکام را درک کنیم مگر اینکه اول آن احکام را در اطاعت به انجام برسانیم. اطاعت قفل نفهمیدن را میگشاید.
اغلب اطاعت ما از خدا نصفه و نیمه است. ما معمولا تمایل داریم آن سری از احکام خدا را که دوست داریم اطاعت کنیم، برگزینیم. معمولا لیستی از احکام خدا را که دوست داریم آنها را اطاعت کنیم برای خودمان مینویسیم و کاری به سایر احکام الهی که به نظرمان غیرمنطقی، مشکل، پرهزینه و غیرمعمول میآیند، نداریم. به کلیسا میرویم ولی ده یک نمیدهیم، کتاب مقدس میخوانیم ولی هرگز شخصی را که به ما صدمه زده، نمی بخشیم. به یاد داشته باشید که اطاعت نیمه کاره همان بی اطاعتی است.
یعقوب در نامه ای به مسیحیان چنین میگوید” انسان از کارهایش عادل شمرده میشود(خدا را خشنود میسازد) نه از ایمان تنها” یعقوب ۲ : ۲۴
کلام خدا به روشنی میفرماید که شما هرگز نجات خودتان را درک نمیکنید. نجات فقط توسط فیض، و نه از طریق کارهای شما پدید میآید. ولی از سوی دیگر اطاعت ما بعنوان فرزندان خدا میتواند برای پدر آسمانی ما خشنودی به همراه داشته باشد. هر کاریکه از روی اطاعت خدا انجام پذیرد، پرستش خواهد بود.
اطاعت نشان میدهد که ما خدا را حقیقتا دوست داریم. عیسای مسیح فرمود” اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید.” یوحنا ۱۴ : ۱۵

۴- خدا خشنود میشود هنگامیکه او را پیوسته پرستش کنیم. قدردانی حقیقی و سپاسگزاری برخاسته از صمیخ قلب همیشه مایه خوشحالی میگردد. خدا نیز سپاسگزاریهای قلبی را دوست دارد. خدا زمانیکه ما اورا ستایش نموده و از او قدردانی بعمل میآوریم، خشنود میگردد.
زندگی نوح مایه خشنودی خدا بود چرا که او دلی مملو از ستایش و قلبی شکرگزار داشت. کار نوح پس از طوفان این بود که با گذرانیدن قربانی، شکرگزارینهای خود را به خدا بیان نمود. کتاب مقدس میفرماید” نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد… و قربانیهای سوختنی بر مذبح گذرانید.” پیدایش ۸ : ۲۰
به دلیل قربانی شدن مسیح، ما دیگر نیازی نداریم که مانند نوح قربانی بگذرانیم. بجای آن به ما گفته شده قربانیهای شکرگزاری و قربانیهای تشکر بگذرانیم. ما خدا را به جهت آنچه که هست میپرستیم و به همین دلیل خدا را به جهت آنچه که بعمل آورده است شکرگزاری میکنیم.
کتاب مقدس میفرماید” نام خدا را با سرود تسبیح خواهم خواند و او را با حمد تعظیم خواهم نمود. و این پسندیده خدا خواهد بود.” مزمور ۶۹
زمانیکه شکرگزاری و ستایشهای خود را به خدا عرض میکنیم، اتفاق عجیبی واقع میشود. زمانیکه شادمانی خود را به خدا تقدیم میکنیم، دلهای خودمان نیز مملو از شادی میگردد!

۵- خدا شادمان میشود وقتی ما از توانایی های خود استفاده میکنیم. ممکن است احساس کنید تنها اوقاتی که خدا از شما خشنود میشود، زمانهایی است که خدمات روحانی انجام میدهید، از قبیل خواند کتاب مقدس، شرکت در جلسات کلیسایی، دعا کردن و یا بشارت دادن. ممکن است فکر کنید خدا به تمامی جوانب زندگی شما علاق زیادی ندارد. در حالیکه عملا خدا از مشاهده کلیه جزئیات زندگی شما لذت میبرد، شامل زمانهایی که مشغول کار، بازی، استراحت ویا غذا خوردن هستید. کوچکترین حرکت شما از چشمان وی پنهان نیست. کتاب مقدس میفرماید” خدا قدمهای انسان را مستحکم میسازد، و در تمامی راههایش سرور میدارد.” مزمور ۳۷ : ۲۳
هر فعالیت انسان به جز گناه میتواند باعث خشنودی خدا شود به شرط آنکه با روحیه پرستش انجام گیرد. کارهایی مثل شستن ظروف، تعمیر ماشین، فروشندگی، تهیه یک برنامه کامپیوتری، کشت و زرع، تربیت خانواده و … میتواند مایه جلال خدا گردند.
خدا همانند یک پدر از تماشای هر کدام از ما لذت میبرد. مخصوصا زمانیکه هر کدام از ما تواناییها و قابلیتهایمان را مورد استفاده قرار دهیم. خدا بخصوصا به هر کدام از ما عطایای متفاوت بخشیده تا از آن لذت ببرد. خدا برخی را ورزشکار و تنومند آفریده و برخی دیگر را تحلیلگر و مفسر. ممکن است عطیه شما در مکانیک و یا ریاضیات یا موسیقی ویا هزاران مهارت دیگر باشد. تمام این تواناییها میتتواند لبخند بر چهره خدا بنشاند. کتاب مقدس میفرماید” او که دلهای ایشان را جمیعا سرشته است، اعمال ایشان را بخوبی درک نموده است” مزمور ۳۳ : ۱۵
ما توسط پنهان نمودن تواناییهایمان ویا با تلاش برای اینکه شخص دیگری باشیم، نمیتوانیم خدا را جلال داده، او را خشنود سازیم. بلکه زمانی میتوانیم خدا را شادمان سازیم که خودمان باشیم. گاهی استعدادها به غلط بکار گرفته میشوند. همین امروز شروع کنید تواناییهای خود را برای خشنودی خدا استفاده نمایید.
والدین از فرزندانشان انتظار ندارندکه ایشان از همان روز نخست از همه نظر عالی باشند، یا حتی عاقل و بالغ باشند، تا از ایشان شادمان گردند. ایشان از فرزندانشان در هر مرحله ای از زندگی لذت میبرند. خدا نیز منتظر نمیماند تا ما به بلوغ برسیم و بعد شروع کند تا ما را دوست داشته باشد او در هر مرحله ای از رشد روحانی که باشیم ما را دوست دارد و مارا محبت میکند.
شاید گاهی والدین و یا آموزگاران در دوران کودکی از ما برای رشدمان راضی نبوده اند، ولی درمورد خدا چنین نیست. خدا میداندکه ما نمیتوانیم صد در صد بیگناه و عالی باشیم برای همین در مراحل مختلف رشد ایمانی ما از ما خشنود میشود. کتاب مقدس میفرماید” خداوند از سرنوشت و فطرت ما آگاه است و میداندکه خاک هستیم.” مزمور ۱۰۳
آنچه خدا به آن توجه دارد؛ گرایش قلبی ماست. آیا عمیقترین اشتیاق قلبتان مورد رضایت خدا هست یا نه؟ پولس رسول میفرماید” چه در این دنیا، در این بدن باشیم و چه در آسمان با مسیح، هدفمان این است که همواره در هر چه میکنیم؛ رضایت او را جلب نماییم.” ۲قرنتیان ۵ : ۹
وقتی انسان در نور جاودانگی زندگی میکند تمرکزش از این موضوع که چقدر از زندگیم لذت میبرم، به چقدر خدا از زندگی من لذت میبرد؛ تغییر خواهد کرد.
خدا در میان ما انسانهای قرن بیست ویکم به دنبال اشخاصی چون نوح میگردد. کتاب مقدس میفرماید” خداوند از آسمان به انسانها نگاه میکند تا شخص فهمیده ای بیابد که طالب خدا باشد.” مزمور ۱۴ : ۲

فیض و هدایت خداوند با شما باشد.آمین

نویسنده: ریک وارن
مترجم: منصور خواجه پور
گردآوری و باز نویسی: راشین سایروس

امتیاز شما به مطلب

دوست داشتم: 70
دوست نداشتم: 57
میانگین امتیازات: 1.23

5 دیدگاه در “چه چیز مایه تبسم خدا میگردد؟

سلام
من یک مسلمانم ولی با دیدن مطالب مفید سایتت تقریبا همه را خواندم.
جالب آنکه اکثر مطالب توسط مدیر نگاشته شده. اینکه یک فرد با یک انگیزه خالص در جهت افزایش خوبی ها چنین تلاش میکند جای بسی شگفتی است.
حقش بود زیر تمام مطالب نظر بگذارم اما نشد. درس های جالبی گرفتم.
از نظر من به عنوان یک مسلمان میتوان از تعالیم حضرت مسیح (ع) هم استفاده کرد چرا که او پیامبر بر حق ما بوده است و تعالیم او اگر با دقت و توجه خوانده شوند ما را به سمت خدا نزدیک خواهد کرد.
مطالب شما یک بخشی شامل مطالب کلی مفید و علمی بود و بخشی هم به فلسفه دین اشاره میکرد که البته نکات بسیار جالبی برایم داشت.
تشکر میکنم و امیدوارم که تمام پیروان ادیان هدف خود را افزایش خوبی ها و جلوگیری از بدی ها قرار دهند.
آفرین به تو

سلام دوست عزیز
متشکریم از ایمیل و توجه شما. مطلب مهمی که باید برای خوانندگان عزیز توضیح دهیم این است که مدیر وب سایت مطالب و مقالات را نمی نویسند. بلکه مطالب و مقالات، متعلق به افراد صاحب نظر و کارشناسان متخصص در همان رشته است؛ که ما در پایین هر مطلب اسم نویسنده – مترجم – یا کتاب را حتما قید میکنیم
با تشکر
مدیریت سایت

مطالبی که گفتید حقیقت دارند
دعای هر روز من اینه
ای خدای آسمانی
می دانم که تمام نیازهای مرا پیش بینی می کنی
پس هرآنچه را که خواست توست، به من عطا فرما

و خداوند همیشه بهترین ها رو به من میده

من یک مسلمانم با جستجو درباره مریم مقدس به وبسایت شما برخوردم
مطالب سایت و هم این متن رو تا انتها خواندم
بسیار زیبا و تامل برانگیز بود
من از مطالعه برداشت های مختلف و نگاه های متفاوت به ارتباط بین خدا وانسان هست لذت میبرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + 19 =