اهمیت خوردن صبحانه

در طول شب بدن نیاز به انرژی دارد. حتی در حالی که در خواب هستیم و بویژه مغز نیاز به کربوهیدرات (بشکل گلوکز) دارد . کربوهیدرات (گلوکز) از وعده های اصلی و میان وعده ها تامین می گردد. و بصورت گلیکوژن در عضلات و کبد ذخیره می گردند. در طول ش گلیکوژن ذخیره شده به گلوکز شکسته می شود مورد استفاده بدن برای تامین انرژی قرار می گیرد. و ما نیاز داریم که با خوردن صبحانه گلیکوژن مصرف شده را دوباره جایگزین نمائیم و انرژی لازم و کافی برای فعالیتهای صبحگاهی را فراهم نمائیم.

دلیل دیگر استفاده از صبحانه جهت شروع و افزایش متابولیسم (سوخت سازی بدن) می باشد. بعد از مصرف هر غذا افزایش در میزان جذب اکسیژن به صورت غذای مصرفی برای عمل هضم و جذب و متابولیسم صورت می گیردو با تولید گرمای بدن همراه است که به آن اثر گرمازایی، غذای مصرفی گویند. در طول شب در حالیکه خواب هستیم متابولیسم بدن شما کند می گردد. خوردن غذا بعد ازبیدار شدن متابولیسم را شروع به افزایش و تقویت می نماید و متابولیسم در طی روز و بیداری دوباره شروع به زیاد شدن می نماید.

تحقیقات نشان داده است که کسانی که صبحانه مصرف نمی کنند و حذف این وعده غذایی را دارند ممکن است وعده ناسالمی از غذاهای پر چرب را انتخاب نمایند و این بویژه در بچه های مدرسه ای که خانه را بدون مصرف صبحانه ترک می نمایند؛  یک معده خالی بعد از تعطیل شدن مدرسه، دانش آموز را به طرف خرید شیرینی و چیپس و شکلات  تنقلات پر چرب می کشاند.
عدم مصرف صبحانه در طی روز باعث افت سطح قند خون بدن می گردد و در طی روز فرد را دچار سردرد می کند و فرد بخاطر آشفتگی در سطح قند خون روز خوبی نداشته و از راندمان کاری (فیزیکی- فکری) مطلوبی برخوردار نمی گرددو در طی نهار تا شام حریص تر به غذا شده و غذای بیشتری را مصرف می نماید.

منبع : کلنیک تغذیه
فرستنده : راشین سایروس