یک مدت فکر می کردم همه چیزتکراری شده و واقعا دیگه مثل روزهای اول نبود
از اول شروع کردم
خیلی راحته
چون الان اون رو بهتر می شناسم و از سلیقه و علایق همسرم بیشتر می دونم
گاهی لازمه به خودتون تلقین کنید، خیلی زود باورتون میشه که روزهای اوله و شما عاشق ترین هستین