سودمندی مشکلات – قسمت دوم

درسهایی عملی از عارف مسیحی، اسقف فنولون، کسیکه آنچه را که به دیگران توصیه میکرد خود نیز انجام میداد.

مشکلات و مصائبی برایت پیش می آیند اما تو به آنها نیاز داری، چرا که خداوند اجازه وقوعشان را داده است. او میداند که چطور آنها را انتخاب کند. آنچه را که خداوند از طریق صلیب در زندگی تو وارد کرده نمی توانستی خود انتخاب کنی. صلیبی که تو برمیداری بجای شکستن و خردکردن خودپسندی، در تو باعث غرور و تکبر میشود.

در زندگیت زمانهایی است که همه چیزها امتحان و آزمایش به نظر میآیند. بعضی مواقع فقط شکنجه و درد وجود دارد. ولی با این وجود سنگین ترین صلیب بایستی در آرامش و سکوت حمل شود ( تحمل مشکلات با صبر و شکیبایی). بعضی مواقع نه تنها نمی توان صلیب را بر دوش حمل کرد بلکه نمیتوان آن را بر روی زمین هم کشید، پس تنها کار ممکن این است که ناتوان و خسته زیر آن بیفتی.

من دعا میکنم که خداوند به تو رحم کرده و رنجهایت را حتی الامکان کم کند. بیاد داشته باش که خداوند بیخبر از دردها و رنجهایت نیست، اوست که اجازه میدهد این دردها را متحمل شوی. آگاه باش که فقط او میداند چه چیزی برای تو بهترین است. در حالیکه مصائب را با آغوش باز پذیرفته ای، با ایمان زندگی کن.
با اطمینان تمام به خداوند اعتماد کن، حتی هنگامیکه نمی بینی که او چکار میکند. به آن خدایی اعتماد کن که به خاطر رحم و شفقتش متناسب با سختیهایت به تو کمک میکند. جای هیچ شکی نیست که زندگی توام با ایمان از هر نوع مرگی نافذتر است.
تو به باطن تاریک و نقصان روحانی خود اعتراف میکنی.
مسیح میگوید: ” متبرکان آنهایی هستند که فقر روحانی دارند “. برای تو خوب است که ضعف خود را ببینی، اما برای آن توجه نیاوری. در حضور خداوند ساده و بی آلایش و فرمان بردار باش، چرا که او خرسندی، آرامش و بردباری را به تو ارزانی میدارد حتی زمانیکه در رنج و عذاب هستی.

من متاسفم که از رنجهای تو میشنوم. اما اطمینان دارم که تو این را درک میکنی که می بایستی صلیب را با عیسی مسیح در زندگی خود حمل کنی.
بزودی زمانی فرا خواهد رسید که دیگر رنج و عذابی را متحمل نمی شوی.
تو با خداوند حکمرانی کرده و او خود اشکهایت را با دستانش پاک میکند

در حضور خداوند، ناله و دردهایت برای همیشه محو خواهد شد.
بنابراین تا فرصت داری انواع مشکلات را تجربه کن و کوچکترین فرصت ممکن را برای در آغوش کشیدن صلیب از دست نده.
بیاموز که با تواضع و آرامش و همچنین با سادگی و قلبی مالامال از عشق رنج بکشی. اگر این چنین کنی نه تنها علی رغم وجود صلیب بلکه به خاطر وجود آن شاد خواهی شد.

عشق واقعی آن است که برای معشوقت با خشنودی متحمل رنج شوی.

صلیبی که تو را به تصویر خدا تبدیل میکند، پیوندی تسلی بخش میان تو و خداوند است.

برگرفته از کتاب قلب جستجوگر
نویسنده: فنولون
گردآوری: راشین سایروس