خرد کردن مرغ تازه و بسته بندی آن

ما به شما آموزش می دهیم که چگونه این کار را انجام دهید

اول دمش را جدا کنید:
مطابق شکل با چاقو از وسط به دو نیم قسمت کنید:
از قسمت داخل هم برش بدید تا به راحتی از وسط نصف شود:
بعد هر تکه را دوباره به دو قسمت تقسیم کنید:
قسمت بال و سینه را جدا کنید:
قسمت ران را هم به دو قسمت تقسیم کنید: