با سلام
و عرض خسه نباشید
خدا برکتتون بده برای این خدمت
از این مطالب برکت زیادی گرفتم.
من یک معتاد به این لعنت هستم . برای من بیانشم خیلی سخته چون یه چند سالی هست به عیسی مسیح ایمان اوردم و زندگیم را تسلیمش کردم
باور کنین شرم دارم از بیانش
چون عاشق خداوندم عیسی مسیح هستم
واز اینکه این لعنت هنوز در زندگیمه با این که متنفرم ازش
ولی باز هم با هر تلاشی نتونستم از زندگیم بیرونش کنم
و بعد از مطالعه مطالبی که شما گزاشتین بخصوص در باره خودر ارضایی
متوجه شدم در چه ورطه ای قرار دارو و معتاد به آن(خود ارضایی)هستم
و این یک بیماری هست که متعسفانه من به آن گرفتار شدم
از اونجایی که در ایران نمیدونم اصلا راهی هست برای درمانش
از شما درخاست کمک دارم
نمی خوام چیزی در زندگیم باشه که بخاطر بیلیاقتی من جلا خداوندم عیسی زاال بشه
خداون برکتتمن بده.