دلیل همه چیز – قسمت دوم

راههای بسیار زیادی برای جلال خدا وجود دارد ولی به طور کلی میتوان آنها را به پنج هدف خدا برای زندگی انسان ها خلاصه کرد

۱- خدا را با پرستیدن جلال میدهیم
پرستش اولین مسئولیت ما در برابر خداست. پرستش خدا شادی در حضور اوست.
سی اس لوئیس میگوید: خدا فرمان داده است که او را جلال دهیم، در واقع در این فرمان ما را دعوت می کند تا از او لذت ببریم.
خدا می خواهد نه احساس انجام وظیفه، بلکه عشق و محبت، شکرگزاری و خوشی علت و انگیزه ما برای پرستش او باشد.
جان پایپر در یادداشت های خود چنین نوشته: بهترین جلال دادن خدا زمانی است که ما در بیشترین حد ممکن از او خرسند باشیم.
پرستش چیزی بیشتر از تمجید، سرائیدن و دعا کردن در حضور خداست.
پرستش یعنی یک سبک از زندگی است که توأم با لذت بردن از خدا و قرار دادن خودمان در دستهای وی می باشد تا برای هدفی که او به جهت ما دارد مورد استفاده قرار بگیریم.
وقتی زندگی خود را وقف جلال دادن به خدا صرف کنیم، هر چه که انجام بدهیم در واقع تبدیل به پرستش خدا خواهد گردید.
کتاب مقدس می فرماید: تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا اعضا شما برای مقاصد نیکو بکار رود. رومیان ۶ : ۱۳

۲- در محبت برادرانه است که خدا را جلال می دهیم

وقتی شخصی تولد تازه پیدا میکند، عضوی از خانواده خدا میگردد. پیروی مسیح فقط به معنای ایمان آوردن به او نیست، بلکه همچنین به مفهوم تعلق داشتن و داشتن محبت نسبت به اعضای خانواده خدا نیز می باشد.
یوحنای رسول چنین می فرماید:
ما میدانیم ک از موت گذشته، داخل حیات گشته ایم از اینکه برادران را محبت می نماییم.
و پولس رسول می فرماید:
پس یکدیگر را بپذیرید چنانکه مسیح ما را پذیرفت برای جلال خدا.

این مسئولیت ماست که بیاموزیم چگونه محبتی خداگونه داشته باشیم. چرا که خدا محبت است و اینچنین محبتی موجب احترام به او می باشد.عیسای مسیح فرمود:
شما نیز یکدیگر را دوست بدارید. اگر نسبت به یکدیگر محبت داشته باشید، همه خواهند فهمید که شاگردان من هستید.

۳- خدا را با شبیه مسیح شدن جلال می دهیم

زمانیکه در خانواده الهی تولد می یابیم، خدا مایل است که ببیند ما تا حد بلوغ روحانی رشد می کنیم.
بلوغ روحانی چیست؟
بلوغ روحانی یعنی اینکه در نحوه تفکر، احساس و عمل مان شبیه به مسیح شویم. هر چه بیشتر خصوصیات مسیح را در خود رشد دهیم، بیشتر مایه جلال خدا خواهیم بود.
کتاب مقدس چنین می فرماید:
در اثر کاری که خداوند روح القدس در وجودمان انجام می دهد، با جلالی روز افزون، به تدریج شبیه او میشویم.
به محض اینکه عیسای مسیح را پذیرفتید خدا به شما زندگی و طبیعتی تازه بخشید. حال برای مابقی زندگی زمینی شما، خدا مشتاق است تا به روند تغییر خصوصیات شما ادامه دهد.
کلام خدا چنین می فرماید: همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که بوسیله عیسی مسیح بدست می آید و به جلال و ستایش خدا منتج میشود، سرشار گردد

۴- خدا را با خدمت به دیگران بوسیله عطایای خود جلال می دهیم

خدا مایل نیست که هدف و محبت او به صورت یک راز باقی بماند. اگر حقیقت را فهیمده ایم او از ما انتظار دارد آن را با دیگران در میان بگذاریم. این افتخار بسیار بزرگی است که عیسی مسیح را به دیگران معرفی نماییم و به ایشان کمک کنیم که هدف زندگی خود را پیدا کنند و برای سفر ابدیت آماده شوند

کلام خدا چنین می فرماید:
هر چه تعداد کسانی که در اثر تلاش و خدمات ما به مسیح ایمان بیاورند، بیشتر گردد؛ عده زیادتری خدا را بخاطر لطف و مهربانی اش سپاس خواهند گفت و خداوند نیز بیشتر جلال خواهد یافت.

۵- برای چه منظوری زندگی می کنید؟

اگر تصمیم بگیرید مابقی زندگی خود را برای جلال خدا صرف نمایید، لازمه آن ایجاد میکند که یکسری تغییرات در ارجحیت ها، برنامه ها، روابط و زندگی روحانی خویش و بسیاری چیزهای دیگر خواهد بود.
گاهی اوقات لازم است برای چنین هدفی مسیر دشوارتری را نسبت به راههای آسان دیگر برگزینید. حتی مسیح نیز با این مسئله درگیر بود. عیسی مسیح در حالیکه می دانست لازم است مصلوب گردد، ولی چنین گفت:
اکنون جان من در اضطراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان؟ اما برای همین منظور من به این ساعت رسیده ام. ای پدر نام خود را جلال بده.

عیسی مسیح بر سر یک دو راهی قرار داشت. آیا هدفش را به انجام برساند و خدا را جلال دهد یا بهتر است به عقب برگشته یک زندگی آرام، و خود محورانه را دنبال کند؟
ما نیز بر سر چنین دوراهی قرار داریم. آیا برای اهداف، لذت و امیال خود زندگی می کنید یا با ایمان به اینکه خدا وعده پادش های ابدی داده است مابقی عمرتان را صرف جلال دادن وی خواهید کرد؟

اکنون زمان تصمیم گیری است
زندگی حقیقی زمانی شروع میشود که خود را کاملا در اختیار عیسی قراردهیم. اگر تا کنون مطمئن نیستید که این کار را کرده اید، تنها کاری که لازم است انجام دهید ایمان آوردن و پذیرفتن است
ایمان داشته باش!
که خدا تو را دوست دارد و برای هدفی آفریده است. ایمان داشته باش که تو ثمره یک تصادف نیستی. ایمان داشته باش که تو برای ابدیت خلق شده ای. ایمان داشته باش که خدا تورا برای مشارکت با عیسی مسیح که بروی صلیب برای تو مصلوب شد، برگزیده است. مهم نیست که تو در گذشته چه کرده ای، خدا مایل است که تو را ببخشد.
بپذیر!
عیسی مسیح را بعنوان نجات دهنده و خداوند خود بپذیر. بخشش او را برای گناهان خود قبول کن. روح او را بپذیر، همان که به تو قدرت خواهد بخشید تا به هدف زندگی خود دست یابی. کتاب مقدس می فرماید:
خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند، نجات می دهد و زندگی جاوید نصیبشان می سازد.

هر چه هست برای خداست، وجود همه چیز به قدرت او وابسته است و همه چیز برای شکوه و جلال اوست. رومیان ۱۱ : ۳۶

برگرفته از کتاب زندگی هدفمند
نویسنده: ریک وارن
مترجم: منصور خواجه پور

این فیلم کوتاه را ببینید

http://www.youtube.com/watch?v=2nKWWvMdhQo&feature=related