تسبیح مریم مقدس Rosary

در تاریخ  مسیحیت همواره طول می کشیده تا مردم را برای یادگیری و جا افتادن یک سنت کلیسایی  و تعالیم مقدس آماده کنند ولی تسبیح…

نامه پدر

فرزند من شاید تو مرا نشناسی٬ اما من همه چیز را درمورد تو میدانم مزمور ۱۳۹: ۱ من از نشستن و برخاستن تو آگاهم مزامیر…

ماموریتی موقت

خداوندا عمرم را بر من معلوم ساز و اینکه ایام زندگانی من چقدر  است تا بدانم که چقدر فانی هستم.    حضرت داوود نبی برای اینکه…