گفتگو با خدا

 از خداوند خواستم تا عـادتـهای زشـتـم را ترک دهـد … خداوند فرمود : خودت باید آنها را رها کنی ! از او خواستم لااقل به…

رد پای خدا

  شبی خواب دیدم که با خداوند درکنار ساحل دریا قدم می زدم. در پهنهً آسمان تاریک٬ صحنه هایی از زندگیم در جلوی چشمانم ظاهرشد….