طرد شده

  همگان شادان و مسرور بودند چون به مهمانی خدا رفته بودند. سرود میخواندند، پایکوبی می کردند و از کارهای عظیم خدا در زندگیشان می گفتند…

گفتگو با خدا

 از خداوند خواستم تا عـادتـهای زشـتـم را ترک دهـد …خداوند فرمود : خودت باید آنها را رها کنی !از او خواستم لااقل به من صبر…