قدرت دعای پیرزن

روزی پزشک و جراح بسیار مشهوری (بنام دکتر ایشان)، برای شرکت در یک کنفرانس علمی که در جهت بزرگذاشت و تکریم او بخاطر دستاوردهای پزشکی…

رد پای خدا

شبی خواب دیدم که با خداوند درکنار ساحل دریا قدم می زدم. در پهنهً آسمان تاریک٬ صحنه هایی از زندگیم در جلوی چشمانم ظاهرشد. برای…

دعای هنگام غذا

(برای غذای خود خالق جهان را متبارک میخوانیم از راه پسرش عیسی مسیح و در روح القدس)”حضرت ژوستین-قرن دوم” دعای ظهر خداوندا، تو را متبارک…