کلیسای قیامت یا کلیسای مقبره ی مقدس کجاست؟

کلیسای محل مصلوب شدن، دفن و قیام مسیح را کلیسای قیامت می نامند که در شهر اورشلیم قرار دارد.

کلیسای قیامت یا مقبره ی مقدس، نام مقبره ی دالان شکلی است که مسیح را در آنجا دفن کرده بودند، بعدها بروی محلی که مسیح مصلوب شده بود و نیز جایی که او را دفن کرده بودند، و جایی که او رستاخیز کرد را کلیسایی ساختند. این کلیسا از گذشته، مهمترین جایگاه زیارتی مسیحیان جهان بوده که هر ساله از تمامی جهان به آنجا میروند.

Crucifiction-Altar-in-Jerusalem
Crucifiction-Altar-in-Jerusalem

بر طبق کلام خدا، نام محلی را که مسیح مصلوب کردند، جلجتا نامیده میشود. که خارج از دیوار شهر اورشلیم بود (دیوار اول)که بصورت یک محل متروکه بود که با سنگ دیوارکشی شده بود(دیوار دوم).

۱۰ سال پس از مصلوب شدن مسیح، دیوار سوم را ساختند، که هم شامل محل مصلوب شدن مسیح میشد وهم محل دفن او  و هم محل قیام او. کلیسای قیامت در میان مختصات جغرافیایی در محدوده ی اورشلیم قدیم ساخته شده است.

محل قبر مسیح بسیار به محلی که او را مصلوب کردند نزدیک بوده

( یوحنا باب ۱۹ آیات ۴۱ و ۴۲:  “آنجا که عیسی بر صلیب شده، باغی بود و در آن باغ مقبره ای تازه وجود داشت که هنوز مرده ای در آن گذاشته نشده بود. پس چون روز تهیه یهود بود و آن مقبره نیز نزدیک، جسد عیسی را در آن گذاشتند”.)

بنابراین نقشه ی کلیسا را طوری کشیدند تا محوطه ی مصلوب شدن مسیح و مقبره ی او را کاملا در بربگیرد. چیزی که برخی از کارشناسان معماری و مهندسی اورشلیم میگویند این است که: قسمت شرقی و جنوبی دیوار از کلیسای قیامت یا مقبره ی مقدس، دیوار دوم میباشد که دیوار اول آن که زیر آن میباشد، همان دیواری است که در زمان مسیح در بیرون از شهر اورشلیم بوده و دقیقا محل مصلوب شدن و دفن مسیح میباشد.

Entrance to the Holy Sepulchre, Jerusalem
Entrance to the Holy Sepulchre, Jerusalem

امپراتور روم یعنی کنستانتین اول، اولین پادشاهی بود که به مسیح ایمان آورد. او معبد الهه ی ونوس را درشهر اورشلیم کاملا نابود کرد تا راه را برای مسیحی شدن مردم هموار کند. در این زمان که معبد ونوس را نابود میکرد او به یاد مقبره ی مسیح افتاد و آنرا ساخت. او تمامی مسیر راه صلیب را برای زیارت به سمت اورشلیم ساخت و آماده کرد..

یعنی باغ مقدس، جلجتا و مقبره ی مسیح( اسناد این گفته ها در نوشته های زندگی شخصی کنستانتین است که در روم بایگانی شده و متعلق به قرن پنج و شش میلادی میباشد و همینطور نقاشی ها و موزاییک های دیواری که از این زمان به جا مانده است دلیل بر گواهی این مطلب میباشد)

در سال ۳۲۶ میلادی، هلنا مادر کنستانتین امپراتور روم، برای زیارت به سمت اورشلیم رفت و در طی مسیر این زیارت، او صلیبی را که مسیح بر آن مصلوب شده بود را پیدا کرد. داستان پیدا شدن صلیب مسیح  به اوایل قرن پنج میلادی باز میگردد.

در سال ۶۱۴ سپاه ایران به اورشلیم حمله کرد و کلیسا را نابود ساخته و صلیب مسیح را نیز با خود برد، ولی در سال ۶۳۱ پادشاه بیزانس، یعنی هیراکیلوس، با ایران مذاکره کرد و صلیب مسیح را بازگردانید.

کلیسای قیامت یا مقبره ی مقدس پس از مدتی یعنی در سالهای ۶۱۶ تا سال ۶۲۶ میلادی توسط راهبی به نام مودستوس که رهبر یک صومعه ی مسیحی بود، دوباره تعمیر شد. او رهبر صومعه تئودوسیوس بود.

HolySepulchre

در سال ۶۳۸ میلادی اعراب مسلمان، اورشلیم را تسخیر کردند و باعث مزاحمت بسیار شدند. ولی مسیحیان با آنها مدارا کردند تا اینکه ۳۰۰ سال بعد، این اعراب مسلمان، محل ورودی کلیسای اصلی را تبدیل به مسجد مسلمین کردند، و در سال ۹۶۶  بعنوان افرادی ضد صلیب و ضد مسیح، گنبد اصلی کلیسا را به آتش کشیدند. و در نهایت در سال ۱۰۰۹ میلادی خلیفه ی افراطی مسلمانان به نام؛ الحکیم( به امر الله، خدای مسلمانان)، دستور نابودی کامل کلیسا را داد و مقبره ی مقدس را نابود کرد.

آزاد سازی اماکن مقدس مسیحی برای سربازان صلیبی بسیار قابل اهمیت بود و در جنگ صلیبی اول، مهم ترین و اصلی ترین هدف، آزادسازی مقبره ی مقدس مسیح بود یعنی بین سالهای ۱۰۹۶ تا ۱۰۹۹.

بعد از اینکه در سال ۱۰۹۹ سربازان صلیبی شهر مقدس اورشلیم را ازترکان سلجوقی مسلمان، بازپس گرفتند؛ شاهدان عینی تعریف کردند که؛ وقتی نجات یافتگان در کلیسای قیامت یا مقبره ی مقدس میخواستند دعا کنند، دچار شگفتی و احساسات عمیق شدند زیرا با تعجب متوجه شدند که کلیسا سقف ندارد و  سقف ش بسمت آسمان کاملا باز است.

پس از آن در طی زمان نیم قرن، در زمان کنستانتین نهم ؛ مونوماکیوس، قسمت اعظم کلیسا را مرمت و بازسازی کرد. همین طور قسمت های مقدس را که به “رد پا” مشهور است، نوسازی کرد و یک کلیسای جامع بزرگ برای آن به سبک معماری غربی تاسیس کرد. و نماز خانه ی جداگانه ای نیز برای قسمتهای باغ مقدس و تپه ی جلجتا بنا کرد. و این کار مرمت تا سالهای طولانی بدون وقفه ادامه داشت.

کلیسایی را که سربازان صلیبی مرمت و بازسازی کردند بسیار مورد توجه قرار گرفت و باعث  جذب بسیاری از زیارت کنندگان شد. برای ورود به محل کلیسا و بودن در آنجا باید همه کنترل میشدند. با اینکه در سال ۱۱۸۷ مسلمانان دوباره سرزمین مقدس مسیحیان را اشغال کردند، ولی زیارت مکان های مقدس همچنان ادامه داشت و رهبران غربی تاکید بسیار داشتند که این حق مسلم مسیحیان است که بتوانند برای زیارت اجازه ی ورود داشته باشند.Pilgrims-at-Stone-of-Unction

این کلیسایی که امروزه وجود دارد بازمانده ی همان کلیسایی ست که توسط سربازان صلیبی ترمیم و بازسازی شد.

از قرن ۱۲ میلادی چناچه از نقشه ها نیز مشهود است، کلیسای قیامت یا مقبره ی مقدس در شهر اورشلیم، مرکز توجه ودارای اهمیت روحانی برای تمامی مسیحیان بوده که برای زیارت به آنجا میروند. هر ساله بخصوص در ایام روزه بزرگ یا هفته مقدس زیارت کنندگان بیشماری برای زیارت به کلیسای قیامت میروند. و مراسم باشکوه و بسیار روحانی در آنجا صورت میگیرد که برای مسیحیان بسیار روحانی و قابل تامل و تعمق است. مخصوصا اینکه مراسم روزهای هفته مقدس کاملا مرتبط میشود با علت بوجود آمدن این مکان، یعنی جلجتا، باغ جتسیمانی ومقبره ی مسیح.

گروه های بسیاری از مسیحیان که شامل: یونانیان ارتودکس، کلیسای کاتولیک روم، کلیسای ارمنستان، و کلیسای کپتیک مصر میباشند، قسمت های مختلف این کلیسای مقدس را کنترل و نگهداری میکنند و بصورت مرتب و همیشه مراسم کلیسایی در آن انجام میشود.

فیض و شادی مسیح همراه شما مسیحیان باشد و بماند. آمین

تهیه و ترجمه : راشین سایروس

لینک مطلب:

Church of the Holy Sepulchre

http://www.britannica.com/topic/Holy-Sepulchre