نیروی محرکه شما چیست؟

هر کس در زندگی نیروی محرکه ای دارد که آن را به پیش میبرد.khanehema
چه چیزی زندگی شما را اداره میکند؟ ممکن است الان همین الان شما تحت تاثیر یک مشکل یا فشار باشید و یا اینکه هدف شما انجام کاری باشد که همه زندگی شما به آن بستگی دارد.
در واقع شرایط مختلف٬ ارزشها و گوناگونی احساسات میتواند زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار دهد و شما را به آن سو پیش ببرد.
به پنج عامل رایج در این مورد اشاره میکنیم :

۱- احساس گناه
بسیاری از مردم اغلب زندگی خود را صرف فرار از حسرت و پشیمانی و پنهان شدن از خجالتهای خود٬ مینمایند. این گونه افراد توسط خاطرات خود کنترل میشوند‏ و به گذشته خود اجازه میدهند تا آینده آنها را کنترل کند و معمولا به صورت نا خودآگاه و توسط از دست دادن موفقیتهایشان سعی میکنند خودشان را تنبیه کنند.
درکتاب پیدایش میخوانیم وقتیکه قائن گناه کرد این گناهش ارتباط اورا با خدا قطع کرد. و خدا به او فرمود” پریشان و آواره در جهان خواهی بود”
این همان وضعیت اغلب انسانهای امروزی است که زندگی سرگردان و خالی از هدف دارند.
آنچه که باید بدانیم این است که ما محصول گذشته خود هستیم ولی مجبود نیستیم زندانی گذشته خود باشیم. هدف خدا محدود به گذشته نیست٬ خدا شخصی قاتل چون موسی را رهبر و شخصی ترسو چون جدعون را به قهرمانی دلاور تبدیل میکند. او قادر است کارهایی عظیم با ما ودر زندگی ما انجام دهد. خدا در بخشیدن شروعی دوباره به زندگی انسانها تخصص داد.
در مزمور ۲ میخوانیم ” خوشا به حال کسی که عصیان او آمرزیده شد و گناه وی مستور گردید”

۲- خشم و غضب
این گروه از افراد رنجش را در خود نگاه میدارند و بر آن غلبه نمی کنند. ایشان به جای اینکه با بخشش درد خود را کاهش دهند٬ همواره آن را در ذهن خود تکرار میکنند و درد خود را افزایش میدهند. برخی از افرادی که خشمشان ایشان را کنترل میکند آرام هستند و خشم خود را بیرون نمی ریزند در حالی که برخی دیگر خشن هستند و آن را به دیگران منتقل میکنند. این دو برخورد هر دو ناسالم است. عصبانیت همیشه به شخص عصبانی بیشتر از طرف مقابل لطمه میزند. در حالیکه شما هنوز در عصبانیت خود هستید و خونتان به جوش آمده ولی شخص مقابل به دنبال زندگی خود میرود و این صدمه از عصبانیت روح و جسم شما را لطمه ای بسیار میزند
و رابطه شما را با خدا تاریک میکند پس بهتر است در شرایط خشم  از گذشته خود درس بگیرید و ذهن خود را آرام آرام از خشم و کینه پاک کنید. کلام خدا در کتاب ایوب باب۵ میفرماید
“زیرا غصه احمق را میکشد و حسد ابله را میمیراند” و در مزمور ۴ میخوانیم که” نگذارید خشم شما٬ شما را به گناه بکشاند”.

۳- ترس
ترس این گروه از افراد ممکن است ناشی از یک تجربه تلخ٬ انتظارات بیجا‏٬ یا رشد در خانواده ای با کنترل شدید ویا محیطی که همواره تهدید در آن حاکم بوده٬ یا انحرافات جنسی ؛ باشد.
این افراد از هرگونه ریسک در زندگی خودداری میکنند وهمواره جرات مواجهه با ریسک را ندارند. ودر تلاش هستند که موقعیت امنی را برای خود ایجاد کنند. ترس همچون زهری کشنده است که انسان را از آنچه که هدف خدا است دور میسازد. ما باید با اسلحه ایمان و محبت بر ترس خود غلبه کنیم. کتاب مقدس در اول یوحنا باب۴ میفرماید ” محبت کامل ترس را بیرون می اندازد زیرا ترس عذاب دارد و کسی که ترس دارد در محبت کامل نشده است “

۴- مادیات
این گروه تصور میکنند که مادیات میتواند آنها را خرسندتر ‏٬ مهمتر‏٬ مطمئن تر و یا عزیزتر کند. و هدف زندگیشان مادیات است. در حالیکه اکتساب مال یک شادی موقت است و هر چه شخص در آن پیش میرود بیشتر میخواهد٬ تا جاییکه از آن خسته میشود ومیخواهد در پی چیزهای دیگر و بزرگتر و بهتری برود. این تصور در بین این افراد است که پول بیشتر٬ امنیت بیشتری هم به همراه می آورد٬ و این تصور کاملا اشتباه است زیرا مال و منال میتواند در یک چشم بر هم زدن از طریق یک سری عوامل غیر قابل کنترل از دست برود امنیت واقعی ما تنها در جایی یافت میشود که نتواند آن را از دست ما خارج کند‏٬ یعنی رابطه ما با خدا. در انجیل لوقا باب ۱۲ میخوانیم که خداوند میفرماید” برای خود کیسه هایی فراهم آورید که پوسیده نشود٬ و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید٬ جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند. “

۵- نیاز به تایید توسط دیگران
این گروه از مردم اجازه میدهند که تایید والدین٬ همسر٬ فرزندان‏٬ معلمین و دوستان٬ زندگیشان را کنترل کند. اینها افراد بالغی هستند که حتی در سنین بزرگسالی همیشه نگران این هستند که دیگران درموردشان چگونه تصور میکنند٬ و متاسفانه افرادی که اغلب دنباله رو اکثریت هستند دچار این مشکل میشوند. یکی از کلیدهای شکست این است که تلاش کنیم مردم را از خود راضی نگهداریم. کنترل شدن توسط عقاید و نظرات دیگران٬ یکی از روش هایی است که در آنها هدف خدا کاملا گم  میشود. عیسای مسیح در متی۶ میفرماید” کسی دو آقا را خدمت نتواند کرد ”
علاوه بر این عواملی که قید شد عوامل دیگری نیز وجود دارد که میتوانند زندگی را به سوی بن بستها بکشند٬ از قبیل: قابلیتهای استفاده نشده٬ اضطرابهای بی مورد٬ زندگی بی ثمر.

در جلسات آینده می آموزیم که چگونه در زندگی خود کنترل و هدایت را به دست خدا بسپاریم. هیچ چیز درزندگی از دریافت هدف خدا مهمتر نیست و هیچ چیز نمیتواند جبران این ندانستن را بنماید٬ نه موفقیت٬ نه سرمایه٬ نه شهرت٬ ونه هیچ لذتی. بدون داشتن زندگی در هدف خدا زندگی حرکتی است بی معنا و فعالیتی است بی جهت و کاری است بی ثمر.

تهیه از: راشین سایروس برگرفته ازکتاب زندگی هدفمند
هدایت و فیض خدای پدر٬ پسر و روح القدس با شما باد.