نوروز همراه با محبت خدا

در این روزهای زیبای نوروزی منتظریم تا سال جدید ایرانی را با بهار آغاز کنیم، بهاری که مظهر عشق، محبت و بخشش است.

چه خوب است در شناخت خدای خود و درک نقشه او از خلقت مان، بیشتر عمیق شویم و برای این هدف والا خود را تجهیز کنیم. خدایی که محبت؛ خلاصه ی وجود اوست. نوروز که تجلی و بیانگر تولد، خلقت، تازگی و آفرینش است؛ میتواند ما را به آن هدف والای محبت و عشق محض خدای پدر آشناتر کند.

تولد ما یک اتفاق تصادفی و یا اشتباه نبوده، و همینطور زندگی ما نیز بر حسب اتفاق یا حادثه نبوده.. شاید پدر یا مادر ما از روی بی هدفی ما را به دنیا آورده باشند ولی آنچه که حائز به اهمیت است، اینست که خدا مطلقاً از تولد ما غافلگیر نشده است بلکه در واقع اودر انتظار تولد ما بوده است. در واقع ما در اندیشه خدا نقش بسته بودیم.

نوروز-.
نوروز-.

خدا طراح تمام اجزای بدن ماست او ما را دقیقاً آنطور که دوست داشت خلق کرده است و استعدادهایی را به ما بخشیده که فقط خاص خود ماست.
کتاب مقدس میفرماید: ” وقتی استخوانهایم در رحم مادرم بدقت شکل میگرفت و من در نهان نمو میکردم، تو از وجود من آگاه بودی.”
خدا از پیش نه فقط زمان دقیق تولد و مرگ ما را بلکه تمام روزهای زندگی ما را تعیین کرده است.
کتاب مقدس میفرماید : ” پیش از آنکه روزهای زندگی من آغاز شود‏، تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی.”

 

خدا برای هدف خودش، محل تولد و زندگی ما را نیز مشخص نمود. نژاد و ملیت ما تصادفی نیست خداوند هیچ کاری را به شانس واگذار ننمود. او از قبل تمام وجود و زندگی ما را برای هدف ومقصود خود طراحی نمود. کتاب مقدس میفرماید: او تمام مردم دنیا را از یک نفر بوجود آورد…. او زمان به قدرت رسیدن وسقوط هر یک از قوم های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین نمود. خدا برنامه ای مشخص برای آفرینش ما داشت و این برنامه خدا هیچ ربطی به اینکه والدین ما افرادی خوب، بد ویا بی اعتنا هستند، ندارد. خدا میدانست که والدین ما دارای آن خصوصیات و ژن هایی میباشند که برای تولید و به دنیا آمدن ما لازم بوده است درست به همان شکلی که خدا در اراده خود داشت.
انگیزه خدا ازآفرینش ما محبت او بود. کتاب مقدس میگوید: از زمانهای بسیار دور حتی پیش از آفرینش جهان، ما را برگزید تا در اثر فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم.

خدا ما را آفرید تا بتوانیم او را محبت نماییم، حقیقتی که میتوانیم زندگیمان را بر آن استوار گردانیم.
خدا درکتاب مقدس میفرماید: من شما را آفریده ام و از بدو تولد تاکنون از شما نگهداری کرده ام. من خدای شما هستم وتا زمانی که پیر شوید و موهایتان سفید شوند از شما مراقبت خواهم کرد. من شما را آفریده ام و از شما نگهداری خواهم نمود.

تنها زمانی میتوانیم به درک وجود خدا پی ببریم همان خدایی که ما را برای هدفی خلق کرده و زندگی ما را دارای معنایی بس عمیق کرده، که او را مرجع زندگی خود نموده باشیم. ترجمه تفسیری رومیان ۱۲‏: ۳‏ چنین میگوید: ” یگانه راه مطمئن برای شناخت خودمان، از این طریق است که بفهمیم خدا کیست و برای ما چه میکند.”

با اقتباس از کتاب زندگی هدفمند
تهیه و گردآوری : راشین سایروس