JesusShepherd

نزدیک شدن به خدا

چگونه تمرین کنیم تا هر روزه به خدا نزدیکتر شویم؟ چه چیز باعث دوری حقیقی ما از خداوند میباشد؟

خداوند دوست حقیقی توست و همیشه تسلی و آرامشی را که نیاز داری به تو خواهد داد. هرگز در برابر او مقاومت نکن. بیاموز که در سکوت به او گوش دهی بطوریکه حتی یک کلمه از حرفهای او را از دست ندهی.

برخلاف سکوت باطنی، تو درباره ی سکوت ظاهری بسیار میدانی. باید در ارتباط با ساکت کردن تخیلات بی قرارت تمرین کنی. به ذهن کهنه و استدلال های آن گوش نده. عادت کن هنگامی که خداوند از تو چیزی میخواهد که از دادنش به او ترس داری، بسمت او بروی و از او کمک بخواهی.

حساسیت های تو در قبال کوچکترین مسایل روزانه، نشان میدهد که چقدر برای بریدن تو از مسایل دنیوی به کمک خداوند محتاج هستی. زمانیکه رفتارهای بچه گانه ات را به خداوند می سپاری و میگذاری که او با مشکلات ” کوچک” زندگیت سروکار داشته باشد، در می یابی که چقدر پیشرفت خواهی کرد. نیاز نداری که نمایش بدهی که روحانی هستی و یا کارهای روحانی عجیبی انجام بدهی، یا به بالای کوه یا به بیابان بروی تا یک شخص روحانی شوی… بلکه میتوانی در طی زندگی روزانه ات در امیال ت بمیری.تمام خواست خدا این است که چیزی را که به آن هدایت شده ای به او بدهی. برای انجام این کار بایستی مراقب باشی و دعا کنی. بجای پروراندن نخوت، یا کنجاوی و تنبلی، اعتماد خود را در خداوند پرورش بده.

هرگز در مقاومت کردن در برابر خداوند، آرامش وجود ندارد. ” مارتا، مارتا، تو درباره ی خیلی چیزها سرگردان و ناراحتی، فقط به یه چیز نیاز داری.” (لوقا باب ۱۰ آیات ۴۱ و ۴۲ )

jesus
jesus

یک چیز ضروری است و آن هم اعتماد کامل به خداوند به شکلی کودکانه است. چیزی اتفاق افتاده و تو ناراحت هستی، و به راحتی در اعتماد به خداوند متزلزل میشوی. آیا فکر میکنی که اوضاع در کنترل خداوند نیست؟؟ آیا فکر میکنی که او اهمیتی به تو و مشکل تو نمیدهد؟؟ ذهن تو با چسبیدن به افکار و دلیل تراشیهایش، مدام تو را عذاب میدهد. باید سعی کنی تا فراسوی انسانها خداوند را ببینی، تا دچار رخوت و عذاب نشوی. بدان که خداوند تو را دوست دارد. او همانند یک شبان که خود را از پا می اندازد تا گوسفندان از گله جدا شده اش را بیابد، عمل میکند. مسیح نیز خدا را تا سر حد مرگ اطاعت نمود. پس تو نیز در دستان خداوند بیارام و آرامی بگیر.

آینده از آن خداوند است. با خداوند در لحظه ی حال زندگی کن. زندگی روزانه ات را در حضور او سپری کن. او هر آنچه را که نیاز داری، به تو خواهد داد.

 

گزیده ای از نوشته های فنولون فیلسوف و عارف مسیحی

از کتاب قلب جستجوگر