فرانچسکو

فیلم سینمایی فرانچسکو – بسیار زیبا زوایایی از زندگی قدیس فرانسیس آسیزی را به تصویر کشیده است

 

این فیلم را از لینک زیر مشاهده نمایید:

فیلم فرانچسکو را از این لینک مشاهده نمایید