ضرب و شتم یک زندانی مسیحی،پس از بازگشت از دوران مرخصی

به نقل از  فعالین مسیحی داخل کشور به خبرگزاری صدای مسیحیان ایران(Vocir)  به تازگی نیروهای امنیتی زندان به سلول زندانی عقیدتی کشیش  بهنام ایرانی

یورش برده اند و وسائل شخصی وی را  مورد  بازرسی قرار داده اند و همچنین  در حین بازرسی  او  را مورد  ضرب و شتم قرار داده اند،این در حالی است که این اتفاق  ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ پس از بازگشت بهنام ایرانی از مرخصی یک هفته ای به زندان رخ داده است.

اغلب با نزدیک شدن  پایان حکم زندان برای یک زندانی مسیحی مسولین زندان برای پرونده سازی چنین رفتاری  را انجام میدهند،تا بتوانند برای این افراد اتهامات جدید بسازند.

دوران شش سال حبس  کشیش بهنام ایرانی که به اتهام ترویج مسیحیت در زندان قزل حصار کرج دوران محکومیت خود را بسر میبرد مهر ماه سال آینده به پایان میرسد.

لینک:

بهنام ایرانی
بهنام ایرانی

http://vocir.org/?p=1747