روزه گرفتن در ایام لنت Lent به چه صورت است؟

برای روزه گرفتن چه چیز را قربانی کنیم؟

ایام لنت یا ایام توبه و روزه که از ۴۰ روز قبل از روز جشن عید قیام شروع میشود، از همان روزهای نخست در تاریخ مسیحیت،  در کلیسای اولیه انجام میشده است. کسانیکه که تشنه این بودند تا مسیحی شوند، معمولا در آن زمان اکثرا افراد بالغی بودند و باید سالها مطالعه میکردند تا برای آن آماده گی پیدا میکردند. زیرا مسیحی شدن در زیر سلطه و جفای امپراطوری روم؛ کار بسیار دشوار و خطرناکی بود. تعمید گرفتن این نوایمانان در روزهای کلیسای اولیه مانند ایمان آوردن شان یک مسیر بسیار جدی بود. افراد نوایمان،  باید دریک مسیر یا دوران پاک سازی و خالص شدن در ۴۰ روز قبل از عید قیام، آماده گی روحانی کامل پیدا میکردند و در روز عید قیام، تعمید آنها انجام میشد. که امروزه نیز در بسیاری از کلیساها مانند کلیساهای اولیه، تعمید را در عید قیام انجام میدهند و افراد در ۴۰ روز قبل از آن، روزه و دعا را در مسیر روزانه زندگی خود قرار میدهند. و این برای ایمانداران قدیمی تر نیز فرصتی است تا روز تعمید خود را، دوباره به یاد آورند و عهد دوباره ای با خدا ببندند و ایمان و تعمید خود را تازه کنند و در آن تامل کنند.

دعا و روزه
دعا و روزه

امروزه لنت Lent  به معنای ایام توبه و اعتراف به گناهان شناخته شده است.  ما خودمان متوجه هستیم و میدانیم مسیرهایی در زندگی مان هست که از سوی خداوند خارج شده و بسوی خواسته های قلبی و نیازهای شخصی مان تمرکز کرده، پس مهم است که در این ایام بر خود و امیال خود تسلط پیدا کرده و بسوی خدا و خواسته های خدا و نقشه های او در زندگیمان بازگشت کنیم.

۳ امر مهم در لنت Lent : که همان دعا – روزه – و بخشش به نیازمندان است ؛ به ما کمک میکند تا از تمرکز بر امیال خود دست کشیده و بیشتر به خدا نزدیک شده و خواست او را در زندگیمان اجرا کنیم.

چیزهایی که در این ایام میتوانیم بعنوان روزه و خودداری از انجام آنها- در مسیر این ۴۰ روز انجام دهیم، متفاوت است و ممکن است نیازهای روحانی هر شخص با شخص دیگر فرق داشته باشد و همینطور روزه ی هر شخص ممکن است با روزه ی شخص دیگر متفاوت باشد.

از قرون اولیه و حتی در بعضی سنت های کلیسایی امروزه ،در دوران لنت هر چیزی که از خون حیوانات درست شده و یا از حیوان است، سعی شده تا خورده نشود؛ که شامل تخم مرغ و لبنیات هم میشود – در بعضی سنت ها، گوشت ماهی و مرغ و همه ی حیوانات  خورده نمیشود – و یا برخی فقط گوشت ماهی و لبنیات نیمخورند..  برخی فقط گوشت ماهی میخورند و فقط یکشنبه ها را گوشت قرمز میخورند..

بعضی بنا به عادت غذایی که دارند و از آن غذاهایی که لذت بسیار میبرند و به آن وابسته هستند؛ آنرا از عادت غذایی خود حذف میکنند؛ مثل شیرینی جات و لبنیات ، مشروب .. بسیاری هم علاوه بر حذف یک سری عادات غذایی سعی میکنند که حتما بروی یک سری از عادتهای رفتاری خود که آنها را از رابطه ی با خدا دور کرده – خودداری کنند؛ مثل دیدن فیلم و سریال، یا دیدن ورزش های تلوزیونی و یا استفاده از کامپیوتر و حتی فیس بوک و شبکه های اجتماعی یا استفاده های غیر ضروری از تلفن های هوشمند.. بستگی به این دارد که عادت و اعتیاد روزانه ی هر شخص چه چیزی باشد که وقت او را بطور مداوم میگیرد – و آن را برای خدا باید قربانی کند. دور کردن هر نوع  زرق و برق و یا آراستگی نیز که برای بعضی افراد بسیار مهم و جدایی ناپذیر است، برایشان در این ایام فرصت خوبی است که برآنها تمرکز کنند و سعی کنند برای یک مدت کوتاه این ظواهر را برای مسیح قربانی کنند و ظاهری ساده تر و بی آلایش داشته باشند.. عادتهای زبانی بد، بدرفتاری و بدخلقی، دروغگویی، غیبت کردن، دیدن تصاویری که گناه محسوب میشود، بی وفایی و گناهان جنسی و … اینها مواردی هست که هر شخص میتواند در خود جستجو کنند و برای آن در تمرکز و روزه ی روحانی  و جسمانی باشد.

وقتی در این مسیر دعا و دادن و قربانی کردن برای خدا قرار میگیریم در درون  خود، روزانه احساس آرامش و شادی عمیقی میکنیم که ما را برای رسیدن به هفته ی مقدس که همان هفته ی رنجهای

شام آخر
شام آخر

مسیح است آماده میسازد. و چه بسا اینکه در این رنج ها ی کوچک و تمرکز بر خودسازی های درونی – برای رنج نهایی که همان رنج در روز جمعه ی مقدس یا همان جمعه صلیب است، ما را آماده میسازد. و در نهایت  در روز یکشنبه ی قیام همه ی این پرهیزگاری ها و از خودگذشتگی ها را در پای صلیب مسیح  می آوریم و برای خاطر قیام و امید جاودانی که به ما توسط این قیام داده شده، جشن میگیریم و شادی میکنیم و خدارا شکر میگوییم.

نکته: (در دوران لنت، یا زمانهای دیگر، در تمامی روزهای یکشنبه،نباید روزه گرفت زیرا یکشنبه روز خداوند است که رستاخیز کرده و یکشنبه برای ما همواره جشن است و کسی در این روز نباید روزه بگیرد.)

برکت و محبت و صلح خداوند با شما باشد و بماند.

مترجم: راشین سایروس

منبع: http://bustedhalo.com/questionbox/why-do-we-give-up-something-for-lent

http://en.wikipedia.org/wiki/Lent

http://www.catholic.org/clife/lent/faq.php