دروسی از روانشناسان مسیحی

راههای داشتن روحیه شاد و با نشاط

۱- به دست آوردن آرامش با احساس حضور لحظه به لحظه در محضر خدای  زنده
احساس حضور در محضر خدای محبت و توکل و ایمان به یاری او در همه عرصه های کارو زندگی به انسان روحیه می دهد.

selfconfidence
selfconfidence

۲-  استفاده از قدرت تمرکز برای کنترل روحیه
اگر انسان برای مدتی به طور مداوم ذهن و فکر خود را متوجه موضوعات زیبای زندگی خود بکند به مرور زمان عادت می کند که همواره به زیبایی ها و خاطرات خوب زندگی فکر کند و اصولاً تبدیل به انسان مثبتی شود که نشاط درونی دارد و همواره احساس آرامش و شادمانی می کند.
یکی از مهمترین منابع برای چنین موضوعاتی، خاطرات خوب زندگی در گذشته و تخیلی زیبا در آینده است.
هنگامی که شما به خاطرات خوب گذشته فکر می کنید، پیامهایی مثبت به ضمیر ناخودآگاه خود وارد می کنید و این به شما احساس و روحیه خوبی می دهد.
وقتی به خیالپردازیهای آینده می پردازید، در واقع با یک تیر دو نشان می زنید. اولا روحیه خود را اعتلا می بخشید. ثانیاً هر آنچه را که شما به عنوان تخیل در ذهن خود تجسم می کنید، در دنیای واقعیات می توانید بسویش جهت گیری کنید زیرا آنچه به آن می اندیشید پاره ای از وجود شما می‌شود

۳- استفاده از قدرت سئوال برای کنترل روحیه
شما با استفاده از قدرت سئوال در واقع با یک تیر دو نشان می زنید. هم روحیه خود را تقویت می کنید وهم مفهوم و واقعیت آن سئوال را توسط ضمیرناخودآگاه در دنیای خود خلق می کنید. کیفیت زندگی شما را نوع سئوالاتی تعیین می کند که شما از خود می پرسید. بدانید که زبان ما قدرت دارد و موت و حیات مطابق با کلام خدا بر مبنای آنچه بر زبان می آوریم سنجیده می‌شود.

قدرت تمرکز و سئوال دوبال قدرتمندی هستند که شما را به روحیه ای عالی و شاد می رسانند و به شما توان پرواز می دهند تا در آسمان زندگی خود آرام سفر کنید و به زیباترین قلل موفقیت دست پیدا کنید.

اعتماد به نفس و خود باوری

تمام موفقیتهای انسان به شناخت عزت نفس او بستگی دارد.
عزت نفس یک احساس است. آن احساسی است که آدمی از خود دارد و بدین معنی است که چقدر برای خود ارزش و احترام قائل است.

عزت نفس اولین ایستگاه موفقیت شما است.
تمام شخصیت شما در راستای عزت نفس شما شکل می گیرد.
عزت نفس پیش نیاز اعتماد به نفس است.
اعتماد به نفس بروز و ظهور عزت نفس یک انسان در دنیای بیرون او است.
عزت نفس : هر انسانی در دنیای تنهایی خود چقدر برای خود بها و ارزش قائل است و چقدر خود را عزیز می شمارد.

احساس عزت و بزرگی و خودباوری انسان همان عزت نفس است.

انسانهایی که تصور خوب و درستی از خود ندارند، نمی توانند عزت نفس و در نتیجه اعتماد به نفس خوبی داشته باشند.

عزت نفس شاخص خودباوری انسان است. عزت نفس زیربنای اعتماد به نفس انسان است.

اعتماد به نفس اولین ایستگاه حرکتهای موفقیت آمیز در عرصه زندگی است.
اعتماد به نفس عامل رشد و ارتقاء انسان است زیرا هر باوری ،از باورِ خود شروع می شود.
سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو خودباوری و اعتماد به نفس او است.  زیرا خدا در مسیح در ما خلقتی تازه را آغاز کرده است و ما باید این حقایق عالی را باور کنیم.

خود را باور کنید، تا دیگران هم شما را باور کنند.
مثال: یک تشویق از سوی پدر یا مادر یا معلم یا رئیس می تواند دنیایی از اعتماد به نفس را در شما بسازد. حال پدر آسمانی  ما را در مسیح باور دارد و برای ما نقشه هایی بی نظیر در نظر گرفته است.

اصول سی گانه اعتماد به نفس

۱ – یاد و اعتماد به قدرت و یاری خدای رحیم
هرگاه انسان احساس کند که تنهاست و به جایی تکیه ندارد نگران می شود و روحیه اش افسرده و مضطرب می گردد و اعتماد به نفس خود را از دست می دهد و در مقابل آنجا که به کسی یا چیزی به ویژه از نظر روحی و روانی تکیه دارد احساس آرامش و اعتماد به نفس می کند. چنین تکیه گاهی برای انسان ذات مقدس خداوند است. چنین انسانی آرام و مطمئن و صاحب اعتماد به نفس خواهد شد.
خداوند از کسانی که به او ایمان آورده باشند محافظت می‌نماید.

۲ -خود هشیاری ، خودبیداری و اِشراف و بصیرت لحظه به لحظه
انسانی که هر لحظه بر خود نظر می کند و بر ضمیر باطنش این حقیقت را ابراز می کند که او دیگر انسان سابق نیست و در مسیح تولدی تازه است ، دیگر باورهای منفی سابق را ندارد
آینده شما هیچ شباهتی به گذشته ناکام شما ندارد
انسانها تحول را در خودشان ایجاد می کنند.

تئوری غفلت و هشیاری
دسته ای از انسانها در دنیایی از غفلت و بی خبری از خود ، زندگی می کنند و توجه درستی به خود ندارند. در زندگی هدفی ندارند. برای آینده طراحی نکرده اند. هیچ رؤیایی در سر ندارند. اعتماد به نفس ندارند. خود را باور ندارند. برای خود ارزش قائل نیستند. اندیشه های بیمارگونه دارند. ارتباط درستی با انسانها ندارند. منزوی هستند. روحیه خوبی ندارند. از جمع فرار می کنند.
دسته دیگر انسان متحول شده ، در کمال هشیاری زندگی می کند. هر لحظه متوجه حضورخود در جهان است. در دنیایی از خودآگاهی و اشراف و بصیرت لحظه به لحظه خود زندگی می کند.

خداحافظ ای گذشته و سلام ای آینده زیبای من
یک انسان خودهشیار مانند یک انسان روزه دار است که در هر لحظه می داند که در روزه است و می داند که مورد توجه خداوند است . می داند که کارهایی را که دیگران می کنند نباید انجام دهد و به سوی مسیح و نور الهی باید حرکت کند و همواره بر خود اشراف و بصیرت دارد.

۳- اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها
این اصل عامل تضمین اجرای اصل دوم است.
برای اینکه فراموش نکینم هر لحظه پیامی مثبت به ضمیر ناخودآگاه بدهیم تا باور جدید در ما ایجاد شود و هشیاری ما مرتب به ما گوشزد شود  ما از این اصل استفاده می کنیم.
در دنیای خود نشانه هایی تعبیه می کنیم که این نشانه ها هر لحظه به ما فریاد یادآوری سر دهند که آری تو دیگر آدم سابق نیستی و تو انسان زیبای دیگری شده ای . مثلاً اگر ساعت را به دست چپ می بندید ، به دست راست ببندید.
تمام الگوهای رفتاری خود را به نحو بهتری تغییر دهید و برای خود نشانه هایی ایجاد کنید که همچون علائم راهنمایی هر لحظه مسیر زندگی شما را اصلاح کنند و به شما یادآور شوند که آری شما انسان زیبای دیگری شده اید. مثال: در دکوراسیون خانه تغییر ایجاد کنید. تغییر و تحول در تمام امور روزمره زندگی.

۴-اصل خودیابی (من کیستم؟)
مثلا: تو شجاعی،تو زیبایی، تو توانمندی، تو مهربانی، تو عاشقی، تو انسان آرامی هستی. تو فرزند خدایی، تو با ایمانی، تو مسیحی هستی، خدا تو را به قیمت خون پسرش دوست دارد.

۵-اصل اذعان به شایستگی خود و احساس خویشتن
شما به عنوان یک انسان باید مرتباً خود را احساس کنید . اشراف لحظه به لحظه به خود اقتضاء میکند که مرتباً آن تصویر خود زیبا شده در مسیح را در آینه دل و ذهن خود ببینید و آنرا باور کنید.
اصولاً هر توجهی که با نگاه مثبت و زیبا به خود می کنید یک پیام سازنده در اعماق ضمیر ناخودآگاه شما ایجاد می کند که حاصلی زیبا خواهد داشت. انسانهایی که از خود غافل هستند شخصیت خود را فراموش می کنند.
شما در هر لحظه احساس خودشایستگی کنید و خود زیبا شده در مسیح را احساس کنید.
خدا را در مسیح باور کرده‌اید حال خود را باور کنید تا خود را زیبا ببینید. انسانهای دیگر در شما آن چیزی را می بینند که شما در خود می بینید.

اگر می خواهید متوجه شوید که دیگران چه احساسی نسبت به شما دارند کافی است که ببینید که شما نسبت به خودتان چه احساسی دارید و مطمئن باشید دیگران هم همین احساس را نسبت به شما خواهند داشت.
اصل خودشایستگی از اصول مهم اعتماد به نفس است، آنرا با تمام وجود احساس کنید اما مراقب باشید دچار خود بزرگ بینی و غرور کاذب نشوید که این خود گناه است.

۶ – اصل خودباوری و خود محوری در راستای خدا محوری
« من همه چیز را در این جهان هستی برای تو آفریدم و تو را برای خودم»
خدای محبت همه چیز را در این جهان به خاطر ما و تحت فرمان ما خلق کرده است. خود را محوری می دانیم که اشیاء و موجودات حول محور ما حرکت می کنند. و ما به گرد مسیح که نجات دهنده و خداوندماست می‌گردیم تا روزی که در آسمان خدا را ملاقات کنیم.

۷- اصل اقتدار در مقابل ضعف
چه احساسی در مقابل مسائل و کارها از خود نشان می دهید؟ احساس قدرت یا ضعف؟
انسانهایی که اعتماد به نفس دارند احساس قدرت می کنند و مسائل را خود حل می کنند.
احساس اقتدار یا ضعف حالتی است روحی و احساسی که به شخصیت و اعتماد به نفس افراد بستگی دارد.
انسانهایی که همواره به خدا توکل می کنند خود را قوی احساس می کنند.
همواره خود را قوی ببینید و خود را عالی و مقتدر باور کنید و بدانید که:
خداوند ازایمانداران در همه عرصه های زندگی حمایت و دفاع می کند.

۸- اصل یقین در مقابل تردید
افراد مردد در دنیایی از تردید زندگی می کنند. انسانهایی که خود را باور ندارند و همواره دیگران را کسی می دانند و خود را به حساب نمی آورند.
در همه عرصه های زندگیشان در تردید و ابهام به سر می برند. هرگز قدرت تصمیم گیری و انتخاب ندارند. انسانهایی همواره وابسته به دیگران هستند. همواره منتظر می مانند تا آنها کاری بکنند و تصمیمی بگیرند. در تردید زندگی می کنند. دنیای تردید دنیای تلاطم و بی هویتی است. دنیای نداشتن اعتماد به نفس و ضعف در خودباوری است.
شما در مسیحئ در یقین نجات و پیروزی به سر می برید پس  حتماً خود را زیبا و عالی ببینید. شما در همه کارها و امور زندگی خود را ارزیابی می کنید. مشورت می کنید و تصمیم می گیرید. شما بر این باور هستید که انتخاب و تصمیم شما مهم است. نظر شما مهم است. اینکه دیگران چه میپسندند و چقدر شما را قبول دارند برای شما اهمیتی حیاتی ندارد بلکه اول خواست و اراده خدا مطرح است.
آنچه که شما می پسندید و انتخاب کنید مهم است. شما هرگز منتظر دیگران نمی مانید. شما اراده میکنید و تصمیم می گیرید و با موفقیت و عزمی راسخ اجرا می کنید. این ویژگی انسانی است که در دنیای یقین زندگی می کند.
دنیای یقین ، دنیای باورها است. دنیای اراده ها است. دنیای تصمیم و اقدام است. دنیای سعادت و خوشبختی است و این دنیای زیبای شما است.
با انسانهای با تجربه و خِبره مرتباً مشورت کنید.
آنگاه که تصمیم گرفتید باز نتیجه را به خدا بسپارید او قادر است که بسیار بیش از آنچه که بخواهیم و بدانیم در ما عمل کند و این یعنی انجیل عیسی مسیح.

۹- اصل رهبری و مدیریت
انسانهایی که اعتماد به نفس عالی دارند همواره احساس رهبری و مدیریت امور را دارند.
مثال: در یک بازی ، یکی داد می زند: کی با من است؟ چه کسی به من ملحق می شود؟ (احساس رهبری و مدیریت و اعتماد به نفس)
یکی می گوید: من با کی ؟ چه کسی مرا به تیم خود می پذیرد؟ (خود را باور ندارد)

همواره احساس رهبری و مدیریترا در خود تقویت کنید و در کارهای اجتماعی خودتان سر رشته کار را به عهده بگیرید و دیگران را راهنمایی و هدایت کنید.

۱۰-  اصل مسئولیت پذیری
انسانی که اعتماد به نفس خوبی دارد، انسان مسئولیت پذیری است. انسان مسئولیت پذیر انسانی هست که هر روز با پذیرفتن مسئولیتهای جدید به ساختن اعتماد به نفس خود کمک می کند.
اگر می خواهید اعتماد به نفس بالایی داشته باشید تمرین کنید تا مسئولیت پذیر شوید.
صفت مسئولیت پذیری را در عرصه های مختلف کار و زندگی خود به کار بگیریدو اعتماد به نفس خود را تقویت کنید. شما در مقابل نیازهای دیگران هم احساس مسئولیت کنید. یکی از ویژگیهای تولد تازه این است که همواره در مقابل دیگران و مسائل آنها احساس مسئولیت می کنید و در حد توان کمک می کنید.
تهیه و ترجمه : کیوان