زندگی بر روی زمین یک امانت است

family-in-light
طول حیات ما در روی زمین، استعدادها، موقعیت ها،جسم ما، روابط، انرژی وحتی منابع طبیعی که مورد استفاده ماست، همه اینها هدایایی است که از جانب خدا هستند که به ما در جهت مراقبت و اداره صحیح واگذار شده اند. همه ما ناظرین آنچه که خدا به ما سپرده است، می باشیم. یعنی اینکه خدا مالک هر چیز و همه چیز است . کتاب مقدس می فرماید:
زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند می باشد” مزمور ۲۴: ۱
در حقیقت ما در طول اقامت کوتاه خود بر روی زمین مالک هیچ چیز نیستیم. تا زمانیکه ما بر روی زمین هستیم، خدا زمین را فقط به امانت به ما میدهد. زمین قبل از ورود ما به آن، ملک خدا بوده است و خدا پس از مرگ ما ‏آن را به دیگران می سپارد. ما فقط برای مدت کوتاهی از آن بهره مند میشویم.

زمانیکه خدا آدم و حوا را آفرید، مراقبت از خلقت را به ایشان سپرد و ایشان را معتمدین بر ملک خود قرار داد. کتاب مقدس می فرماید: ” و ایشان را برکت داده، فرمود: بارور و کثیر و زیاد شوید، زمین را پر سازید، بر آن تسلط یابید، و بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و همه حیوانات فرمانروایی کنید.” پیدایش ۱: ۲۸
خداوند اولین و‏ظیفه ای که به انسان بر روی زمین سپرد این بود که از اموال وی مراقبت نموده و آنها را اداره کند. این وظیفه هرگز باطل نشد و بخشی از هدف امروز ما میباشد.
هر آنچه را که امروزه از آن بهره مند میشویم باید از آن به عنوان امانتی که خداوند به ما سپرده است نگهداری و برخورد کنیم. کتاب مقدس می فرماید:” چرا اینقدر به خود می بالید؟ مگر هر چه دارید، از خدا نیافته اید؟ پس در این صورت چرا طوری رفتار میکنید که گویی با تلاش خودتان چیزی کسب کرده اید”؟ اول قرنتیان ۴: ۷
شاید فرهنگ ما به ما میگوید  که اگر مالک چیزی نیستی پس مجبور نیستی مراقب آن چیز باشی، ولی مسیحیان با یک معیار بالاتری زندگی میکنند، چون خدا مالک این چیز است پس من باید تمام تلاش خود را برای نگهداری و مراقبت از آن بکنم.
کتاب مقدس می فرماید” مهمترین وظیفه یک خدمتگزار این است که دستورات اربابش را بطور کامل اجرا کند” اول قرنتیان ۴: ۲

خداوند ما عیسای مسیح اغلب به زندگی به عنوان یک امانت اشاره میکند و داستانهای متفاوتی گفت تا این مسئولیت ما را در قبال خدا بیشتر و واضح تر توضیح دهد.
در مثل ۳ غلام، تاجری میخواست برای مدتی به سفر برود پس تمام دارایی خود را برای مراقبت به غلامانش سپرد. زمانیکه برگشت و وظایف غلامان را رسیدگی کرد، به هر یک به میزان کارش پاداش داد. آن مالک چنین گفت: ” آفرین ای غلام خوب و امین، تو در امر کوچکی امانت و درستی خود را نشان دادی، من حالا کارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد. بیا و در شادی ارباب خود شریک باش” متی ۲۵: ۲۲

در پایان این زندگی زمینی، شما نیزحسابرسی شده،

مطابق اینکه چگونه از امانتی که خدا به شما سپرده است نگهداری نموده اید، پاداش خواهید گرفت. به این معنا که برای هر آنچه که انجام دهید، حتی کارهای ساده روزانه، تاثیری جاودانه وجود خواهد داشت.
بیشتر مردم در فهم اینکه پول هم یک امتحان وهم یک امانت است دچارMoney_Church اشتباه شده، شکست میخورند. خدا از امور مالی استفاده میکند تا به ما بیاموزد که به او اعتماد نماییم، و برای خیلی از مردم پول بزرگترین عرصه آزمایش و امتحان است. خدا به ما می نگرد تا ببیند که چگونه از اموال خود استفاده میکنیم تا به این وسیله به ما بیاموزد که چقدر قابل اعتماد هستیم. کتاب مقدس می فرماید: ” پس اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید چه کسی در مورد آن ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد کرد”؟ لوقا ۱۶: ۱۱
خداوند می فرماید ارتباط مستقیمی بین نحوه استفاده از پول و کیفیت زندگی روحانی ما وجود دارد. اینکه از پول خود چگونه استفاده میکنیم (پول یا هر نوع سرمایه دنیوی) ، تعیین کننده این است که چقدر خدا می تواند به ما در اعطای برکات روحانی (ثروت حقیقی) اعتماد نماید.
این سوال مهم را به خودتان پاسخ دهید: آیا روش خرج کردن پولتان، مانع انجام اراده خدا در زندگیتان است؟ آیا در گنج های روحانی قابل اعتماد هستید؟
خداوند ما عیسای مسیح می فرماید: ” هر گاه به کسی زیاد داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد کرد” لوقا ۱۲: ۴۸
زندگی یک امانت و امتحان است، هر چه خدا به شما بیشتر بدهد، انتظار مسئولیت بیشتری نیز از شما خواهد داشت.

برگرفته از کتاب زندگی هدفمند نوشته : ریک وارن
گرد آوری وتنظیم: راشین سایروس