خدا هنوز بر تخت نشسته است

در همان سالی که عزیای پادشاه مرد، من خداوند را دیدم که بر تخت بلند و پر شکوه خود نشسته بود…اشعیا۶ :۱

کتاب مقدس می گوید که در پایان، وقایع مشخصی به وقوع خواهد پیوست.
۱- به طور مثال: درباره جنگها و قحطیها خواهید شنید… و زمین لرزه ها… متی ۲۴ : ۶ و ۷
در بیشتر نقاط جهان، این وقایع روزانه در حال اتفاق افتادن است.

۲- عیسی مسیح فرمود:
بسیاری به نام من خواهند آمد… و بسیاری را گمراه خواهند کرد. متی ۲۴ : ۵
در این سالهای اخیر ما شاهد برخاستن انبیای کذبه بسیاری هستیم که ادعا میکنند از طرف خدا صحبت میکنند.

۳- عیسی مسیح همچنین فرمود:
به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت . متی ۲۴ : ۹
امروزه می بینیم که در سرزمینهایی مانند؛ چین، سودان، افریقا، عربستان سعودی، کره شمالی مسیحیان در زیر حملات دنیای وحشی قرار گرفته اند.

۴- نمونه دیگر از فرموده های مسیح این است:
این بشارت در سرتاسر جهان اعلام خواهد شد… آنگاه پایان فرا خواهد رسید. متی ۲۴ : ۱۴
تکنولوژی این مسئله را توسط چاپ، تلوزیون، رادیو، اینترنت و ماهواره بصورت گسترده ای امکان پذیر کرده است.

۵- خدا فرمود:
به از میان برداشته شدن چیزهایی اشاره دارد که به لرزه در می آیند
تا آنچه تزلزل نا پذیر است، باقی بماند. عبرانیان ۱۲ : ۲۷
امروزه می بینیم که در تمامی اطراف ما  چگونه مدیران صنایع و شرکتها با حرص و طمع در حال مال اندوزی هستند در حالیکه امنیت مالی در انبوهی از دود به هوا میرود و نابود میشود.
ولی برای فرزند خدا که قلبش را به خدا سپرده، زمانیکه دولتها لغزش بخورند و سران ممالک شکست بخورند… قانون خدا همچنان پابرجا و تغییر ناپذیر است. جهان او همچنان ایستاده است و اراده خدا همچنان قابل تحقق است.
در اشعیا نوشته شده که:

در همان سالی که عزیای پادشاه مرد، من خداوند را دیدم. او بر تخت بلند و پر شکوه خود نشسته بود. اشعیا ۶ : ۱
این تمام چیزی بود که اشعیا نیاز داشت تا آن را بفهمد و شما نیز احتیاج دارید که آن را بفهمید.

خدا در خیابانهای بهشت در حال قدم زدن نیست و در اندیشه نگرانی برای اتفاقات در شرف وقوع نیست …
او همچنان بر تخت نشسته است
پس چشمان خود را به او بدوزید و در همانجا قرارشان دهید.
چارلز اسپورگون می گوید: خدا قول داده که قوم خود را حفظ خواهد کرد و او این قول را نگه خواهد داشت

موزیک ویدیوی زیر را مشاهده کنید

http://www.youtube.com/watch?v=jThlaT2Td7U&feature=related

The World FOR TODAY
مترجم : راشین سایروس