دلایل تجرد ۲

دلایل تجرد ۲
این مرحله بسیار مهم و عملی در روابط طرفین میباشد کسانی که در دوران دوستی و ‏آشنایی پیش از نامزدی هستند و کسانی که در دوران نامزدی هستند ولی در عین حال مجرد نیز میباشند.

مرحله دوم را دکتر گری چاپمن پیمان عشق مینامد و این همان مرحله ای است که میتوان ‏‏آن را دوران عاشقی نامید. در این مرحله شور عشق باید تغذیه گردد. در این مرحله رابطه ذهنی ما با فرد دیگر کم کم محو میگردد و ما متوجه میشویم که علاوه بر دنبال کردن فرد دیگری، کارهای مهم دیگری هم درزندگی هست که باید آنها را دنبال کنیم.
دراین مرحله به تفاوتهای موجود در شخصیت و علائق و شیوه زندگی بسیار بارز میشود در حالی قبلاً اصلاً نمیتوانستید ‏آنها راببینید، وجد وسروری که باعث شده بودیکدیگر را نفر اول زندگی خودقرار بدهید و تمام توجهتان مشغول سعادت دیگری سازید، اکنون از بین رفته و کم کم به روی خودتان تمرکز میکنید و متوجه میشوید که عاشقتان دیگر نیازهای شما را برطرف نمیکند. بنابراین کم کم به جای درخواست کردن امر و نهی میکنید و وقتی او از انجام ‏آن خودداری کرد از او کناره میگیرید یا با خشم پاسخ میدهید این خشم و دوری عاشقتان را بیشتر وبیشتر از شما دور میکند و ابراز عشق به شما را برایش دشوارتر میکند.
آیا چنین رابطه تیره و تاری را میتوان از نو بنا کرد؟!
اگر زوجین ماهیت عشق را درک کنند و یاد بگیرند با زبان عشق فرد دیگر صحبت کنند این کار ممکن خواهد بود.
پیمان عشق یعنی عشق آگاه. یعنی عشق عمدی. یعنی تعهد به دوست داشتن دیگری به رغم همه چیز.
این مرحله به فکر و عمل نیاز دارد. این عشق متکی به احساسات گرم نیست بلکه در پی منافع فرد مقابل و رفع نیازهای اوست، زیرا شما پیمان بسته اید که او را سعادتمند کنید.
رفتار ما روی عواطف فرد دیگر اثر میگذارد. در واقع اگر بیاموزیم به زبان عشق فرد مقابل صحبت کنیم او احساس میکند که مورد عشق و محبت قرار دارد. و اگر او هم متقابلاً به زبان عشق ما صحبت کند نیاز عاطفی ما برآورده خواهد شد. و ما از شور و جذبه مرحله اول عشق به وضعیت مطمئن عشق متعهد گام خواهیم گذاشت. همین پیمان عشق است که رابطه را طی سالیان دراز حفظ میکند و سبب میشود تا شوهری پنجاه ساله درباره زنش بگوید من اورا عمیق تر از روزهای اول آشنایی دوست دارم.
پیمان عشق به دو عامل نیاز دارد ۱- دانستن ماهیت عشق ۲- عزم دوست داشتن دیگری.
مشکل همیشه اینجا ایجاد میشود که ما معمولاً به زبان عشق خود صحبت میکنیم. یعنی به همان زبانی که خودمان احساس عشق میکنیم عشقمان به دیگران را ابراز میکنیم. اما اگر زبان عشق فرد مقابل ما متفاوت باشد ابراز محبت ما برای او هیچ معنایی نخواهد داشت.
به این دلیل است که هزاران زوج مایوس و دلسرد هستند. سام پسر مجردی است که درباره نامزدش میگوید من اصلا اورا نمی فهمم، او میگوید احساس میکند که من دوستش ندارم. چطور ممکن است که او عشق مرا احساس نکند! من هر روز به او میگویم که خیلی دوستش دارم و اینکه چقدر زیبا است… او چطور نمیتواند محبت مرا احساس نکند!
مشکل اینجاست که زبان عشق نامزد او خدمت کردن است نه کلام تایید آمیز. نامزدش میگوید اگر او حقیقتا مرا دوست داشت برایم کاری انجام میداد و کمکم میکرد. وقتی او به خانه ام میاید مدام تلوزیون تماشا میکند در حالی که من ظرفها را میشویم. او اصلا در کارها به من کمک نمیکند… من از حرفهای او خسته شده ام مدام میگوید دوستت دارم.. دوستت دارم.. اما اگر واقعاً دوستم داشت کاری برایم میکرد. من هر کاری برای او میکنم ولی او هیچ کاری برای من نمیکند.
این سناریو در مورد هزاران زوج تکرار میشود. و هر کس به زبان خود صحبت میکند و نمیفهمد که چرا طرف مقابل محبت اورا احساس نمیکند. به این ترتیب است که بسیاری در روابط عاشقانه دچار مشکل میشوند. خصوصاً اگر طرفین دوسال اول عشق پر شور راپشت سر گذاشته باشند. اغلب اوقات دراین نقطه رابطه به هم میخورد و هر یک از زوجین به راه خود میروند. علت این نیست که آنها زوج خوبی نبودند بلکه آنها آن عشق عاطفی را که نسبت به هم احساس میکردند را ازدست دادند. آنها اگر میتوانستند زبان اصلی عشق دیگری را درک کنند و صحبت با آن را بیاموزند رابطه شان ترمیم و بار دیگر زنده میشد.
زبان شناسی مختص روابط میان زن ومرد نیست این امر شامل روابط ما با همه افرادی میباشد که با آنها سروکار داریم دوستان ما، محیط کار ما … یادگیری صحبت به زبان فرد مقابل کلید بهبود روابط انسانی است.
در جلسه آینده نحوه صحبت کردن به زبان های مختلف و کشف آن را در فرد مقابل را مورد بررسی قرار میدهیم.
فیض و برکت مسیح بر شما و خانه های شما.

بر گرفته از نوشته های دکتر گری چاپمن.