سفر روحانی شما

آیا تا به حال کنجکاو بوده اید همکار شما که پشت میز کناری نشسته است، به قدرتی برتر اعتقاد دارد، یا نه؟ آیا همسایه شما فکر می کند که دنیایی پس از مرگ وجود داشته باشد؟ آیا اعضای خانواده شما دعا می کنند؟

اصولاً هر کس تصویری از معنویت برای خود دارد. خیلی ها این مسئله را ناگفته نگاه می دارند. عده زیادی سئوال دارند و بعضی ها هم اصلاً به هیچ چیز اعتقاد ندارند.
اکثریت مردم به نوعی ماوراالطبیعه اعتقاد دارند، خیلی ها ادعا می کنند ایمان دارند، در حالیکه هرگز به کلیسا نرفته اند. خیلی ها دعا می کنند، اما اغلب در زمان ناچاری. با این حال دیگران دعا را امیدی واهی می پندارند. داستانهای قدرتمندی در مورد جوابهای دعا، از زمانهای قبل و از طریق نسلهای گذشته به ما رسیده است. موضوع ایمان مسئله ای کاملاً شخصی است. هر کدام از ما شخصاً و قلباً تصمیم می گیریم که به خدا ایمان داشته باشیم، یا به دیگران. شما، و تنها شما تصمیم نهایی را اتخاذ میکنید که ایمان خود را بر چه چیزی قرار دهید.

بی توجهی به این مسائل در قلبتان، مانند این است که کشتی را بدون لنگر در وسط اقیانوس رها کرده باشید، و امیدوار باشید که هرگز باد نوزد. انداختن لنگر در موقع طوفانهای شدید کار بسیار سختی است، همه ما باید ایمان خود را سنجیده و لنگر روحانیمان را زمانی در دریا قرار دهیم، که باد آرام است. همه ما به خوبی میدانیم که گاهی اوقات این باد چقدر شدید خواهد بود. اجازه دهید، داستان لنگری را که در طی سفر زندگی برای روح خود یافتم، با شما در میان بگذارم.

بزرگترین و پرقدرت ترین دلیل وجود خدا، در شخص و زندگی عیسی مسیح دیده می شود. داستان زندگی او داستانی ثبت شده است. قدرت او امروز هم به طرز شگفت آوری زندگی ها را عوض می کند، تعالیم او امروز هم در زندگی های ما صدق می کند و روح او درون ما کار می کند تا ما را هدایت کرده و مافوق تصورمان ما را تقویت کند.کتابمقدس در مورد خدایی شخصی با ما صحبت می کند، و می گوید زمانی که ما به عیسی مسیح به عنوان پسرش ایمان آوریم، او به ما امید خواهد بخشید.

این ایمان نقطه قوتی در زندگی های ماست. این ایمان… از مراسم و قوانین فراتر می رود.
ما را به روح او متصل می کند.

در وجود ما درکی را قرار میدهد، که حتی از بهترین فکرهای ما نیز فراتر می رود، البته با حکمت خدا و آن هم زمانی که ما آن را بخواهیم. ما را به سمت وابستگی به خدا به عنوان منبع قوت و قدرتمان پیش می برد. به ما کمک می کند تا به ضعفها و گناهانمان اقرار کرده و از خدا برای عوض شدنمان کمک بخواهیم. و روح ما را مهار میکند.

زمانی که ما به عیسی مسیح مصلوب و قیام کرده ایمان می آوریم و ایمان خود را نسبت به او اعتراف میکنیم، آنگاه به عنوان فرزند خواندگان خداوند، این اقتدار را دریافت خواهیم کرد، تا درخواستهای خود را به حضور او بیاوریم.

دعا نیاز طبیعی قلب انسان، نسبت به خداست.ما آفریده شده ایم تا با دعا زندگی کنیم، تا با خدا ارتباط داشته باشیم، واقعاً او منتظر ماست تا او را در دعا بخوانیم. آن نیازی که نسبت به مسائل روحانی در درونتان احساس میکنید، توسط خدا آنجا گذاشته شده است، تا شما او را بجویید و بیابید. ایمان آوردن کار ساده ای است. خیلی ساده است که درونتان احساس خلا کنید و آنگاه از او بخواهید تا آن خلا را پر کند. خیلی ها متوجه شده اند که آن چیزهایی که آنها فکر می کنند می تواند خلاشان را پر کند نه تنها هیچ فایده ای نداشته، بلکه در انتها آنها را ازلحاظ روحانی ورشکسته باقی گذاشته است، حتی گاهی اوقات از لحاظ احساسی و فیزیکی نیز به آنها ضربه می زند.

این که روح خود را با ایمان به عیسی مسیح به ثبات و آرامش برسانید، بنیانی است برای سفر روحانی شما، که برایتان رضایت و شادی را به ارمغان می آورد. و هیمنطور که شما شروع می کنید تا تعالیم کتابمقدس را در زندگی روزمره خود پیاده کنید، خدا در دعا به شما قوت خواهد بخشید.
اما روی کلام من در این مورد حساب نکنید، این یک کشف شخصی است که باید توسط خودتان انجام بگیرد. آیا از این که درونتان احساس پوچی و خلا میکنید خسته شده اید؟ آیا متوجه این موضوع شده اید که چیزهایی که شما فکر می کردید میتوانند به شما رضایت بخشند، به درد نمی خورند؟ پس نزد خدا فریاد برآورید، به او بگویید که به پسرش عیسی مسیح ایمان دارید، ایمان دارید که او مرد و از قبر برخاست، به او بگویید که از رفتن به راههای خودتان خسته شده اید، و به روح او احتیاج دارید تا شما را هدایت کند، از او دعوت کنید تا در سفر زندگی با شما همراهی کند. شما هیچ چیزی ندارید که از دست بدهید ولی در عوض خیلی چیزها به دست خواهید آورد.چرا امروز لنگر روح خود را بر او قرار نمی دهید؟

نویسنده جیل راجرز