پیشگیری از بحرانها

وجود اختلاف میان دو فردی که با هم زندگی می کنند امری طبیعی است. چون هر چقدر افراد باهم تفاهم و همفکری داشته باشند، باز هم اموری وجود دارد که طرز فکر افراد در آن موارد خاص باهم متفاوت خواهد بود. اما از آنجا که هر مشکلی راه حل مخصوص به خود را دارد، رفتارها و شیوه‌های خاصی وجود دارد که با بهره گرفتن از این روشها می‌توان اختلافات را به حداقل کاهش داد.

دقت در مواقع ازدواج
شاید بارها و بارها شنیده یا خوانده باشید که برای زندگی موفق باید این کار یا آن کار را بکنید و آنقدر بایدها و نبایدها شنیده باشید که دیگر مجال و حوصله‌ای برای اندیشدن در مورد آنها را پیدا نکنید و غالبا موضع ما در مقابل این بایدها و نبایدها منفی و مقاومت‌ گراست. با این حال باز هم نکته اصلی در نوع انتخاب همسر و شریک زندگی است. در واقع سوال‌های زیادی است که در موقع ازدواج باید به آنها جواب دهید و دقت شما کلیدی است بر موفقیت زندگی آینده خودتان.

آموختن شیوه‌های ارتباط
چگونه با همسر و فرزندان خود ارتباط برقرار می‌کنید؟ به لحن صدا، نوع کلمات و رفتار خودتان در موقع برقراری ارتباط با آنها دقت کرده‌اید؟ بویژه موقعی که عصبانی هستید؟ با آرامش صحبت کردن و استفاده از کلمات سنجیده درمواقع خشم خیلی سخت است. ولی ناممکن نیست. و آن هم نیازمند دقت، آموزش و تمرین است. آیا میدانید تاثیر یک جمله در روحیه آرام و دوستانه تاثیرش صد چندان بیشتر از وقتی است که ساعتها فریاد بزنید یا با بی حرمتی مخالفت خود را اعلام کنید؟

احترام متقابل
شروع زندگی مشترک یا صاحب فرزند شدن به معنی از بین رفتن پرده‌های احترام نیست. بلکه دلایلی محکم تر است برای رفتار احترام آمیزبیشتر. نوع دیدگاهی که به زندگی مشترک، همسر خود و فرزندانتان دارید در نوع و میزان احترامتان تاثیر می‌گذارد و این از طریق نوع صحبت‌های شما فهمیده می‌شود. آیا خانواده را موقعیتی برای رفتارهای ارباب – رعیتی یا حاکم – محکوم می‌دانید؟ یا خانواده را جایی میدانید که فقط به نیازهای شما پاسخ داده شود؟ یا فکر میکنید شریک زندگی شما مجبور به تحمل دستورات شماست؟ اگر چنین است، رفتار شما نیازمند نگرش جدید و اصلاح می باشد در غیر این صورت در طی زمان دچار  عواقب ناگواری در روابط زناشویی خواهید شد.

مسئولیت پذیری
به میزانی که در زندگی مشترک از مسئولیتهای خود در قبال همسر و فرزندانتان شانه خالی می‌کنید (به هر دلیلی) بر فاصله و اختلافات موجود می‌افزایید. به مسئولیت‌های خود به عنوان همسر و به عنوان پدر یا مادر چقدر آگاهی دارید؟ آیا مسئولیت شما فقط تامین نیازهای جسمی است و دیگر هیچ؟ شاید این گفته درست باشد که “هزار نکته باریکتر از مو اینجاست.” برای استحکام رابطه باید وارد فضای تفکر و نیازمندی شریک زندگیتان شوید و اورا به مانند یک دوست درک کنید نه به عنوان شخصی که مقابل شماست. او بیشترنیازمند درک شدن است نه اینکه مدام به او راه حل بدهید یا اورا توبیخ و سرزنش کنید چون در این صورت جدایی در رابطه کلامی شما آغاز میشود.

صداقت
دروغ همچون رنگ سیاهی است که بر دیوار زده می‌شود. بی‌اعتمادی، سوءظن به یکدیگر و دورویی حاصل بذر دروغ است‌، هرچند که کوچک و جزئی باشد. تلاشی که برای تعهد به عهدهایتان کرده‌اید، زندگی‌تان را محکم‌تر و شاداب‌تر می‌کند. اما دروغها (چه کوچک و چه بزرگ) بر روی هم جمع می‌شوند و تخم ریا و شیطان را که پدر درغگویان است را در شما میکارد و بنیان خانواده را متزلزل می‌کنند.

قهر نکنید!
می‌گویند دعوا و قهر مزه زندگی است. اما سعی کنید شما آن را نچشید. اولین قهر در زندگی مشترک شروعی برای قهرهای دیگر است. قهر کردن فرصت‌ها را برای منطقی دیدن و تصمیم درست گرفتن، از شما می‌گیرد. در اختلافات خود حداکثر طوری عمل کنید که راهی برای ارتباط مجدد باقی بماند. موقع بستن درها ی عاطفی و روابطی، طوری آنها را ببندید که برای باز کردنشان نیازمند شکستن درها نباشد.