حیات شما چیست؟

 

درک و تعریف شما از زندگیتان تعیین کننده آخرت شماست. دیدگاه شما از زندگی، بر روی نحوه صرف وقت، پول، بهره برداری از استعداد، و ارزش روابطتان اثر میگذارد. برداشت ذهنی و بیان نشده شما از زندگی، بیشتر از آنچه گمان می کنید زندگیتان را تحت تاثیر قرار میدهد.
اگر از شما بپرسند که چگونه زندگی را به تصویر می کشید، چه منظره یا عکسی در ذهنتان نقش می بندد؟ آن تصویر، برداشت شما از زندگی است. دیدگاهی است خودآگاه یا ناخود آگاه که از زندگی در ذهن خود ساخته اید. این تعریف شما از کاربرد زندگی است و اینکه شما چه انتظاری از آن دارید.
مردم معمولا تصویر زندگیشان را از طریق لباس، جواهرات، اتومبیل، آرایش موهایشان، تجملات گرایی در لوازم منزل، برچسب هایی که بر ماشین خود میزنند و حتی خالکوبی بدنشان، بیان میکنند.

دیدگاه شما از زندگی چیست؟
ممکن است زندگی خود را بر یک برداشت ناقص از زندگی بنا نهاده باشید. خدا ما را برای هدف خاصی خلق کرده که برای برآورده نمودن آن باید از نمونه های کتاب مقدسی به جای دانش خود استفاده کنیم. کتاب مقدس می فرماید:

“رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و پسند اوست، کشف کنید.”

کتاب مقدس ۳ الگو از زندگی به ما نشان میدهد که بیانگر دیدگاه خدا از زندگی است:
۱- زندگی یک امتحان است. ۲- زندگی یک امانت است. ۳- زندگی یک ماموریت موقت است. این ۳ ایده بنیان و اساس زندگی هدفمند را تشکیل میدهد.

زندگی بر روی زمین یک امتحان است

خدا مرتب شخصیت، ایمان، اطاعت، محبت، امانتداری و وفاداری انسانها را مورد آزمایش قرار میدهد. خدا از ابراهیم خواست تا پسرش اسحاق را قربانی کند و به این وسیله او را امتحان کرد.
خدا یعقوب را اینطور آزمایش کرد تا سالهای بیشتری برای بدست آوردن همسرش راحیل، کار کند.
آدم وحوا در باغ عدن از امتحان خود شکست خوردند و همینطور داوود در چندین موقعیت گوناگون در امتحاناتش شکست خورد. ولی از سویی نمونه های بسیاری چون یوسف، روت، استر، و دانیال در کتاب مقدس هستند که امتحانات عظیم خود را با کامیابی پشت سر گذاشتند.

در امتحانات شخصیت انسانها آشکار شده و رشد میکنند. ما همیشه امتحان شده و میشویم. خدا همواره

عکس العمل های ما را نسبت به دیگران، در شرایط سخت و نا مناسب، در موفقیتها و نا کامیها، بیماریها و دلشکستگیها، شرایط آب وهوایی و حتی کارهای بسیار ساده مانند زباله ای از زمین برداشتن… می بیند.

ما از همه آزمایشهایی که خدا ما را به وسیله آنها خواهد آزمود آگاه نیستیم، ولی میتوانیم با مراجعه به کتاب مقدس برخی از آنها را پیش بینی کنیم. ما بوسیله تغییرات بزرگ، تاخیر در انجام یک وعده، مشکلات غیر قابل حل، دعاهای بدون پاسخ، انتقادهای نادرست، و حتی پیشامدهای ناگوار مورد آزمایش قرار میگیریم.

نوع عملکرد ما در زمانهایی که نمیتوانیم حضور خدا را در زندگیمان احساس کنیم، یکی از دشوارترین و مهمترین امتحانات زندگی ماست.
گاهی اوقات خدا خود را عمدا پنهان میکند و ما نزدیک بودن او را نمی بینیم.

christInUs

پادشاهی چون حزقیال این امتحان را تجربه کرد:
کتاب مقدس می فرماید:” خدا او(حزقیال) را واگذاشت تا او را امتحان نماید و هر چه در دلش بود، بداند”.

حزقیال از مشارکت نزدیک با خدا برخوردار بود، ولی در شرایطی بحرانی، خدا او را تنها گذاشت تا او را آزمایش کند تا به این وسیله ضعف او آشکار شود و او را برای مسئولیت بیشتر آماده کند.
اگر درک کنیم که زندگی یک امتحان است، آنگاه خواهیم فهمید که چیز بی ارزشی در زندگی وجود ندارد. حتی کوچکترین اتفاقات برای رشد شخصیت ما موثر و قابل اهمیت است. هر روز از زندگی ما مهم است و هر لحظه آن یک فرصت است برای رشد کردن در ابراز محبت، شخصیت و اتکا به خدا.
خبر خوش این است که خدا میخواهد ما  امتحانات زندگی را با موفقیت سپری کنیم بنابراین او اجازه نمیدهد بیش از فیضی که او برای تحمل امتحانات به ما بخشیده مورد آزمایش قرار گیریم.
این وعده خدا در کتاب مقدس است.” او به شما نشان خواهد داد که چگونه از وسوسه ها بگریزید تا بتوانید در برابر آنها با صبر و تحمل پایداری کنید.”
هر موقع که امتحانی را با موفقیت پشت سر میگذارید، خدا متوجه میشود و برنامه ای ترتیب میدهد که شما در ابدیت پاداش خود را بیابید. یعقوب چنین می فرماید:
خوشا به حال کسی که در برابر وسوسه از پای در نیاید زیرا وقتی آزموده شود تاج حیاتی را که خداوند به دوستداران خود وعده داده است خواهد گرفت.

۲ قسمت دیگر را در مقالات بعدی بررسی خواهیم کرد.

برگرفته از کتاب زندگی هدفمند
هدایت و فیض خدای پدر، پسر و روح القدس با شما باد.