فقط برای بچه ها

با استفاده از این راهنما قادر خواهید بود، وظایفی را که فرزندان شما در خانه میتوانند به عهده بگیرند، انتخاب کرده و از همین سنین کودکی آنها را با احساس مسئولیت آشنا نمایید.

شما میتوانید بر طبق تجربه خودتان نکاتی را به این لیست اضافه و یا از آن کم نمایید.- نوشته پامِلا شایرز سنِدان

۲ تا ۳ سال
کمک کردن در چیدن و تمیز کردن میز
آوردن نامه‌ها
پاک کردن میزها
کمک در آماده کردن غذا (کارهایی چون پاک کردن کاهو و شستن سبزیجات)
گذاشتن لباسها در سبد

۴ تا ۶ سال
آب دادن به گلها
کمک در تا کردن حوله‌ها
اندازه‌گیری مواد اولیه غذا
گردگیری
غذا دادن به حیوانات خانگی
جمع‌آوری برگهای خشک حیات با شن‌کش
خالی کردن سطل زباله
در آوردن ظرفها از ماشین ظرفشویی

۷ تا ۹سال
جاروبرقی زدن، جارو کشیدن و تی‌کشیدن
گذاشتن ظروف کثیف در ماشین ظرفشویی
چیدن مایحتاج خریداری شده در جاهای مشخص
پختن غذاهای ساده
پوست کندن سبزیجات

۱۰ سال به بالا
در آوردن ظرفها از ماشین ظرفشویی
شستن خودرو
شستن رختهای چرک
پختن غذاهای ساده زیر نظر بزرگترها
تا کردن البسه شسته شده
چمن زنی
تمیز کردن حمام و آشپزخانه
پاک کردن پنجره‌ها

Christian Parenting Today