اعتماد به نفس خود را تقویت کنید

اغلب مردم معنای واقعی کلمه ی “اعتماد به نفس”را به خوبی درک نمی کنند . به همین دلیل آن نوع از اعتماد به نفس وخود باوری را که مطلوب ومورد نظرشان است در زند گی تجربه نمی کنند چون فکر می کنند اعتماد به نفس یعنی این که ایمان واعتماد به موفقیتها یی که در کارها به دست می آورند. در صورتی که اعتماد به نفس واقعی وحقیقی آن است که قبل از این که در کاری موفق شویم نوعی اعتماد به توانایی خود برای انجام ان کار داشته باشیم .اعتماد به نفس چیست ؟
“عزت نفس” یک منبع انرژی است . یک چتر وسیعی است که” اعتماد به نفس ” زیر سایه آن است . اعتماد به نفس یعنی دیدن خودبه عنوان فردی توانا با کفایت دوست داشتنی ومنحصر به فرد .
کفایت یعنی توانایی که درحد کافی وتسلط بر امور باشد .
منحصر به فرد یعنی با توجه ودر نظر گرفتن تفاوتها ی فردی.
اعتماد به نفس یعنی آن احساس وشناختی که از توانایی هاومحدودیت های بیرونی ودرونی خود دارید .
اعتماد به نفس واقعی همواره در درون خود شما تولید می شود نه از بیرون . اعتماد به نفس واقعی زاییده ی تعهد شما به خودتان است . این تعهد که هر آن چه لازم باشد انجام خواهید داد تا به خواسته ها ونیازهایتان برسید .
اعتماد به نفس باور شخصی شماست نسبت به روح خودتان به عنوان یک انسان .
اعتمادبه نفس حقیقت این نیست که نترسیم . بلکه این است که بدانید ومطمئن باشید با این که می ترسید
اما بی گمان دست بق عمل خواهید زد .انواع اعتماد به نفس

۱- اعتماد به نفس رفتاری
۲- اعتماد به نفس احساسی ، عاطفی
۳- اعتماد به نفس روحی ومعنوی

به منظور اینکه اقتدار شخصی لازم رابه دست آورده ورضایت وغنایی که استحقاقش رادارید تجربه کنید ، به هر سه نوع اعتماد به نفس نیاز دارید
— اعتماد به نفس رفتاری، به معنای قابلیت وتوانایی در عمل کردن وانجام دادن کارهاست. از کارهای ساده گرفته تا کارهای
سخت همانند جامه عمل پوشاندن به رویاهایتان. این همان نوع از اعتماد به نفس است که مورد نظر اغلب ماست .
−اعتماد به نفس احساسی وعاطفی به معنای توانایی در تسلط وبه کنترل در آوردن دنیای احساس وعواطف شماست .این که بدانید
چه احساساتی دارید، معنای آنها را بفهمید وبتوانید انتخابهای احساسی درست بکنید وازخود در مقابل درد و رنج روحی ولطمه ها وصدمه های عاطفی محافظت کنید وبدانید چگونه روابطی صمیمی، سالم وماندگار خلق نمایید.
− سومین نوع از اعتماد به نفس که مهم ترین آنها می باشد، اعتماد به نفس روحی ومعنوی است. این نوع از اعتماد به نفس همانا
اعتماد وایمان شما به خداوند – جهان هستی – کل آفرینش وموجودات است . این ایمان روحی که زندگی ، هدف ونهایتی مثبت را در پی
خواهد داشت وشمابه خاطر هدفی این جا هستید وزندگی ۷۰ – ۸۰ – ۹۰ ساله تان برروی این کره خاکی هدف ومقصودی را دنبال
می کند و شما باید برای این هدف والا که خواست خداوند است خود را هر روزه آماده و تقویت و تقدیس کنید.

اعتماد به نفس این است که باور داشته باشید می توانید وتوانایی این را دارید که تمام توانتان رابه کار
بگیرید وشرایط واوضاع زندگی را آن گونه که مطلوب و پسندیده ی خداوند است، تغییر دهید
چگونه اعتماد به نفس را در خود تقویت کنیم ؟
اصل اول – گذشته را بپذیرید و آینده را دگرگون کنید
شما باید بدانید که گذشته را نمی توان تغییرداد اما آینده  را هنوز در پیش دارید . آینده چیزی نیست جز اندیشه های شما وکوشش برای آن. منظور ما این است که اسیر گذ شته نباشید نه اینکه از تجربیات، خطاها وشکستهای گذشته درس نگیرید .پس باید عاقلانه به گذشته نگاه کرد و اندیشه و وقت خودرا بکار بریم تا چیزی بهتر بسازیم  و خطاهای گذشته را که باعث ناامیدی ما شده اند را تکرار نکنیم.

اصل دوم – درباره اهدافتان با خود گفتگو کنید .
اهداف را به صورت جملا تی مشخص در آورید وبه خود صورت جملاتی مثبت به خود بگویید . اهداف باید واقعی ومعقول باشند نه بلند پروازانه که دسترسی به آنها ممکن نباشد ونه پیش پا افتاده که ارزش کوشیدن را نداشته باشند. اهداف معقولی برای هرساعت، روز، هفته وماه وضع کنی . موفقیت در اهداف کوتاه شما را برای دست یافتن به اهداف بلند مدت تشویق می کند و انگیزه تلاش را در شما بیدار می سازد  همواره اهداف را یاداور شوید تا بخشی از ضمیر ناخوداگاه شما گردد.

اصل سوم – تصمیم گرفتن را تمرین کنید .
روانشناسان نشان داده اند که کودکانی که در سالهای اولیه زندگی خود تشویق شده اند تا برای خود تصمیم بگیرند از دیگر
کودکانی که این موقعیت را نداشته اند در اعتماد به نفس رتبه بالاتری کسب کرده اند. تمرین تصمیم گیری به شما کمک می کند تا
نسبت به قدرت قضاوت خود اطمینان بیشتری به دست آورید و در نتیجه اعتماد به نفس کامل تری کسب نمایید. مهم تصمیم گیری است.

یادتان باشد که قضاوت درست نتیجه ی تجربه است وتجربه خود نتیجه چندین قضاوت نادرست. بنابراین از هرفرصتی برای تصمیم گیری استفاده کنید.
تصمیم گیری مستلزم خطر پذیری واحساس مسئولیت است.
اصل چهارم – نتایجی را که می خواهید مجسم کنید .
تصویر روشنی را از آنچه میخواهید به دست آورید، داشته باشید این کار باعث می شود تا توان خود را برآن هدف متمرکز کنید. این برخورد تصویری باهمه ی آرمان ها واهداف برای شما مفید است و یاری تان میکند تا کم کم زمینه های دست یابی به آنها را فراهم سازید .
اگر می خواهید از  دست یک عادت ناپسند یا خصلتی که شما را آزار میدهد رها شوید قبل از هر چیز این مسئله را به حضور خدا بیاورید و با خودتان و خدا عهد ببندید که قصد دارید از این مشکل آزاد شوید، سپس به صورت تکرار و تمرین هر روزه بر روی آن فوکوس کنید و با تمرین و جایزین کردن چیزهای بهتر و عادتهای بهتر به جای آن کم کم به اصلاح این عادت در خود خواهید شد چون برای رها شدن از عادتها هم نیاز به دعا است و هم نیاز به تمرین های روزانه است و این کاملا امکان پذیر است این کار خیال پردازی، بی خاصیت نیست بلکه واقعیت روانشناختی پذیرفته شده ای است که به بسیاری کسان یاری رسانده است.

اصل پنجم – دربرخی زمینه ها متخصص شوید .
آگاهی عمومی لازمه زندگی فردی واجتماعی است اما کافی نیست. برای پیشرفت در زندگی فردی وحرفه ای شما باید در زمینه هایی متخصص باشید. باید آموزش مداوم را به عنوان یک اصل در زندگی خویش بپذیرید چون این امر اعتماد به نفس شما را بالا می برد و شما متوجه میشوید که نسبت به اطرافیان خود در هر سنی که باشید توانایی و قابلیت های کاربردی و مفیدی دارید .

امیدواریم همواره به نور و حکمت خداوند آراسته شوید