چگونه میتوانیم از دلواپسی و نگرانی رهایی یابیم؟ قسمت دوم

چگونه میتوانیم از دلواپسی و نگرانی رهایی یابیم؟( قسمت دوم)

سعی نکنید که به تنهایی با مشکلاتتان روبروی شوید. هنگامیکه شما به یک موقعیت دشوار نگاه میکنید و آشفته میشوید که ” خیلی وحشتناک است، هیچ راه حلی ندارم، دارم غرق میشوم.” نگرانی کار خود را شروع میکند. شاید فکری که میکنید درست باشد یا شاید هم نه، ولی شما تنها نیستید. میتوانید به سوی خداوند رو کرده و به او بگویید که وضع چقدر وخیم است و به کمک او توکل کنید. بر قدرت وی متکی باشید، قوتی که میتواند شما را از موقعیتهای دشوار عبور دهد.

به یاد داشته باشید که انتخاب با شماست. آیا افکار شما، شما را کنترل میکنند یا شما افکار خود را کنترل میکنید؟ بطور مثال وقتیکه صبح از خواب بیدار میشوید و نگرانیها و دلواپسیها شروع میشوند آیا آنها هستند که حالت آن روز شما را تعیین میکنند؟ یا شما میگویید: ” به یاد داشته باش که دلواپسی کمکی نخواهد کرد.” خود را مشغول به تفکر در مورد مطلب دیگری نمایید. خود را مشغول به  انجام کاری بکنید که نیاز به توجه شما دارد. اجازه ندهید که دلواپسی سکان زندگی شما را به دست بگیرد. با کمک خدا باید انتخاب شما این باشد که دلواپس و نگران نشوید.

بر روی واقعیتها متمرکز باشید. خیالپردازی یا خیالات باطل در مورد اتفاقات موجب دلواپسی و نگرانی بیشتر میشود. پس به شرایط واقعی بیندیشید و نیازهای خود را به خداوند بگویید چنانکه پولس رسول میفرماید: ” اگر چنین کنید از آرامش خدا بهره مند خواهید شد، آرامشی که فکر انسان قادر به درک آن نیست این آرامش الهی، به فکر و دل شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید، راحتی و آسایش خواهد بخشید.”

با خودتان صادق و رو راست باشید و اشکالات خود را بپذیرید. از اینکه چون ناامید شده و نگران هستید عنوان غیر روحانی به شما داده شود، نترسید. درباره نگرانی و دلواپسی نگران نباشید که کار را مشکل تر خواهد کرد. به جای آن با صداقت احساسات خود را ارزیابی کنید. مشکلات خود را تشریح کرده و سپس از نصیحت پولس رسول پیروی کنید
که فرمود ” پس همانطور که برای دریافت نجات، به مسیح ایمان آورید، اکنون نیز برای حل مشکلات روزانه، به او ایمان داشته باشید.”
همچنین اگر برای مشکلات به اندازه پاسخ خدا جهت حل آن، او را شکر کنید خیلی مفید خواهد بود حتی اگر در آن لحظه راهی برای حل مشکل نمی بینید. به خاطر آورید که
یعقوب مینویسد: ” برادران عزیز، وقتی مشکلات و آزمایشهای سخت از هر سو بر شما هجوم می آورند، بسیار شاد باشید، زیرا در آزمایش و سختی هاست که صبر و تحملتان بیشتر میشود. پس بگذارید صبرتان فزونی یابد و نکوشید از زیر بار مشکلات شانه خالی کنید زیرا وقتی صبرتان به حد کمال رسید، افرادی کامل و بالغ خواهید شد و به هیچ چیز نیاز نخواهید داشت.” یعقوب۱: ۲ – ۴ تفسیری.
خود عیسی هم به شاگردان خود اصل مهمی را در رابطه با مقابله با نگرانی و ترس داد:  بیش از آنکه بر مشکل متمرکز شوید بر راه حل آن متمرکز گردید.
این اصل در راه رفتن پطرس رسول بر روی آب در انجیل متی دیده میشود.” ایشان از ترس فریاد برآوردند، چون گمان کردند که روحی میابند، اما عیسی بی درنگ ایشان را صدا زده گفت: جرات داشته باشید، من خودم هستم، نترسید. پطرس جواب داد: ای سرور اگر حقیقتا شمایید، دستور فرمایید من هم روی آب راه بروم و پیش شما بیایم. عیسی فرمود بسیار خوب بیا! پس پطرس از قایق بیرون آمد و روی آب راه افتاده به طرف عیسی رفت. اما وقتی به اطراف نگاه کرد و موجهای بلند را دید، به وحشت افتاد و شروع کرد به فرو رفتن در آب. پس فریاد زد: سرورم مرا نجات دهید! عیسی فوری دست خود را دراز کرد و او را بیرون کشید و فرمود: ای کم ایمان، چرا شک کردی؟ وقتی سوار قایق شدند باد قطع شد. سایرین که خشکشان زده بود او را پرستش کرده به پای او افتادند و گفتند: واقعا که شما فرزند خدایید.” متی ۱۴: ۲۶ – ۳۳ ترجمه تفسیری.

پطرس تا زمانیکه بر ایمان خود ایستاده و فکر و چشم خود را بر عیسی متمرکز کرده بود وضع خوبی داشت ولی هنگامیکه به جای آن، به باد و امواج یعنی مشکلات نگاه کرد، او را درهم شکستند. مسیح میخواهد که درایمان و اطمینان و توکل به کمک و راهنمایی او رشد کرده و تدابیر موجود را بکار ببریم و راه حلهای ممکن برای مشکل خود بیابیم.

به راه حلهای ممکن فکر کنید. نگرانیها و دلواپسیهای خود را یادداشت کرده و بطور خاص و کامل و دقیق آنها را مشخص کنید.
اگر این ماه واقعا در مورد اجاره خانه یا قسط خانه نگران هستید فقط ننویسید: مشکلات مالی. بلکه بجای آن بنویسید: پول برای اجاره خانه یا هر مشکل مالی دیگری که شما را تحت فشار قرار داده. بعد لیستی از راه حلها را نیز بنویسید که ممکن است شامل راه حلهای زیر باشد: قرض کردن، پیدا کردن کار دوم، فروختن اشیای غیر ضروی یا قدیمی، یا حتی گاهی حراج لوازم منزل. هر چیزی که به فکرتان میرسد بنویسید و سپس دعا کنید که خداونه کمکتان کند تا کدام را انتخاب کنید.

بطور فعال روی راه حل کار کنید. فکر کردن در مورد راه حلهای ممکن کافی نیست. مثلا اگر احساس میکنید که بیش از یک انسان عادی نگران هستید و شاید اشکالی در شما باشد به یک دکتر مراجعه کنید. شاید بد کار کردن غدد، کمبود ویتامین، آلرژی، ورزش نکردن و خستگی روحی و جسمی، پشت نگرانیهای شما پنهان شده باشند.

روی چیزهایی که برای شما مشکل محسوب میشوند زیاد متمرکز نشوید. هنگامیکه پطرس بر این مطلب که موجها چقدر بلند و ترسناک هستند متمرکز شد در آب فرو رفت. تشخیص دهید که چه چیزی نگرانی و اضطراب شما را بیشتر میکند. خود را از آن دور نگاه دارید. وقتی خیلی به مشکلات فکر میکنید کاغذی آورده و برکات زندگی خود را روی آن یادداشت کنید تا مشکلات به نظرتان کوچک برسند. تصور کنید که شما و همسرتان نمیتوانید در مورد سیاست بدون کشمکش و نزاع بحث کنید. یا شاید همسرتان اخبار را از نزدیک دنبال میکند ولی شما با شنیدن مشکلات جهانی ناامید و نگران میشوید. شرایط را تشخیص داده و راه حلی بیابید. هنگامیکه وقت اخبار میرسد بهتر است شما در جای دیگری از خانه به فعالیتی که واقعا از آن لذت میبرید متمرکز شوید. یا در خانواده به کسیکه نیاز به کمک دارد یاری کنید.

یک نفر که در گذشته آدم دلواپسی بود چنین شرح میدهد: هنگامیکه درباره اختلاف با شوهرم عصبی و نگران میشوم سعی میکنم خود را به شکرگزاری بروی برکاتی که از خدا دریافت کرده ایم مشغول کنم. گاهی اوقات لیستی از برکات را تهیه میکنم. هنگامیکه آنها را یکی پس از دیگری به حضور خدا می آورم دیگر نگرانی به نظرم مهم نمیاید.

به یاد دارم که عیسی به شاگردان خود فرمود ” چیزهایی را که عوض نمی شوند قبول کنند…” به فکر برکات و مسایل باارزش باشند… و هر روز برای همان روز زندگی کنند. آیا غصه خوردن میتواند یک لحظه عمرتان را طولانی تر کند؟ چرا برای لباس و پوشاک غصه میخورید؟ به گلهای سوسن که در صحرا هستند، نگاه کنید. آنها برای لباس غصه نمیخورند. با این حال به شما میگویم که سلیمان هم با تمام شکوه و ثروت خود هرگز لباسی به زیبایی این گلهای صحرایی نپوشید. پس اگر خدا در فکر گلهایی است که امروز هستند و فردا از بین میروند، چقدر بیشتر در فکر شماست، ای کم ایمانان.
…. پدر آسمانی شما کاملا میداند شما به چه چیزی نیاز دارید؟ اگر شما در زندگی خود به خدا بیش از هر چیز دیگر اهمیت دهید و دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت.
پس غصه فردا را نخورید، چون خدا در فکر فردای شما نیز میباشد. مشکلات هر روز برای همان روز کافی است. لازم نیست مشکلات روز بعد را نیز به آن بیفزایید.” متی۶ : ۲۵- ۳۴ تفسیری.
قبول چیزهایی که عوض نمیشوند، به فکر برکات و مسایل باارزش بودن و هر روز برای همان روز زندگی کردن میتواند جلوی نگرانیها و اضطراب را در رابطه زناشویی تا حد زیادی بگیرد.
فکر کنید برای نکات مشکل در زندگی شما چه اتفاقی می افتد اگر چیزهایی را که عوض نمیشوند بپذیرید. شاید این دعا را خوانده باشید:
“ای خدا، به ما آرامی بده تا آنچه را که نمیتواند تغییر کند بپذیریم، به ما اراده و شجاعت بده تا آنچه را که باید تغییر کند، تغییر دهیم و دانایی و حکمت بده تا هر یک را از دیگری تشخیص دهیم.”

با این حقیقت روبرو شوید که هر قدر هم نگران باشید و هر چه بگویید نمیتوانید همسرتان را تغییر دهید. از سوی دیگر، پذیرفتن همسرتان و عشق ورزیدن به او همانطور که او هست، میتواند هر دوی شما را از نگرانی آزاد کند. شاید این تغییرات در شما، در واقع همان چیزی باشد که خدا از آن برای کمک به زندگی زناشویی شما استفاده میکند تا آنرا مستحکم تر و رضایت بخش تر نماید.

لیونل ویستون در کتابی به نام آیا زندگی با شما مفرح است؟ در مورد مردی به نام پیت صحبت میکند که سالها سعی کرده بود همسر خود را تغییردهد و او را تبدیل به کسی کند که فکر میکرد باید میبود. ولی تنها نتیجه ای که گرفته بود مشاجره و یا بی محلی بود.
ولی بینشی جدید پیت را تا حد زیادی دگرگون کرد… او شادی اصلی خود را بر این پایه قرار داد که خانواده خود را برای هر آنچه که هست دوست بدارد نه برای آنچه که میتوانست باشد.
پیت هنوز هم از ته دل در آرزوی روزی است که همسرش در ایمان مسیحی به او بپیوندد… ولی دیگر برای آن نگران نیست و میگوید وظیفه من این است که او را دوست داشته باشم و همواره برای او دعا کنم، از زندگی خود در کنار او لذت ببرم و بهترین شوهر و پدری باشم که میتوانم. اگر خدا بخواهد او را تغییر میدهد.

شاید وضع مالی شما بسیار بد باشد، شاید لباسهایتان کهنه و مندرس شده اند. شاید شکستهای شما در زندگیتان بیشتر از موفقیتهایتان باشد، در ضمن اینکه برای حل این مشکلات تلاش  میکنید به فکر مسایل و برکات باارزش باشید و به خاطر آورید که ما بعنوان مسیحیان ایمان داریم که مسیح ما را بطور کامل و بدون توجه به اینکه موفق یا شکست خورده بودیم محبت کرد.
آیا شما دلواپس ازدواج خودتان هستید یا از آن لذت میبرید؟ آیا امروز از شریک زندگیتان لذت برده اید؟ آیا آنقدر در مورد فردا نگران هستید که امروز از یادتان رفته است؟
اگر سقف خانه نیاز به تعمیر دارد و دندانهای فرزندنتان نیاز به دندانپزشک و شما نیز نمیتوانید از عهده تعمیر ترمز ماشین که تعویق افتاده برآیید، مسیح میگوید: خدا برای فردای تو فکر خواهد کرد. برای امروز زندگی کن زیرا امروز تنها روزی است که به توتعلق دارد.

نویسنده: نورمن رایت
مترجم: ریتا نیسان
بازنویسی و گردآوری: راشین سایروس