کشیش و پسر نوجوانش

06 آذر کشیش و پسر نوجوانش

نوشته شده در سرگرمی, طنز

کشیشى یک پسر نوجوان داشت و کم‌کم وقتش رسیده بود که فکرى در مورد شغل آینده‌اش بکند. پسر هم مثل تقریباً بقیه هم‌سن و سالانش واقعاً نمی‌دانست که چه چیزى از زندگى می‌خواهد و ظاهراً خیلى...

ادامۀ مطلب