اعتیاد

08 آذر اعتیاد

نوشته شده در دسته‌بندی نشده, شنیدنی

برنامه های آموزنده درباره ی اعتیاد توسط: کشیش میلتن ویدیوی قسمت اول: http://www.youtube.com/watch?v=WesyIps9N5M   ویدیوی قسمت دوم:  http://www.youtube.com/watch?v=xIem8M5-RsY   ویدیوی قسمت...

ادامۀ مطلب