متن وصیت نامه کورش کبیر

فرزندان من، دوستان من! من اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته‌ام. من آن را با نشانه‌های آشکار دریافته‌ام. وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپندارید و کام…

پرچم ایران

تاریخچه پرچم ایران سرزمین اسطوره و عشق و شاهنامه مهد معنا، گهواره ادب، مام شعر، دیار کورش فرزند راستی وخادم یهوه، طوطیای عشق و حکایت…

تاریخچه چلوکباب

مورخین و جهانگردان اروپایی که در دوران صفویه از ایران دیدن کرده اند درباره چلوها، پلوها، ترشی ها و مرباها که در ایران طبخ می…

عمو سبزی فروش

داستانی که در زیر نقل می‌شود، مربوط به دانشجویان ایرانی است که دوران سلطنت احمدشاه قاجار برای تحصیل به آلمان رفته بودند و آقای دکتر…

هنرمند

مشکلات مربوط به نرمش زیاد و پرخاشگری برای هنرمندی که از سال‌های اولیه‌ی زندگی خود از صراحت برخوردار نبوده، در آینده هم نیز قادر نیست…

پدر فرهنگ نوین ایران

میرزا حسن تبریزی مشهور به رشدیه از پیشقدمان نهضت فرهنگی ایران در سده قبل بود. وی نخستین موسس مدارس جدید در تبریز و تهران بود،‌…