دوران نامزدی به پایان رسیده

27 تیر دوران نامزدی به پایان رسیده

نوشته شده در ازدواج تازه, ازدواج ها

هـمـه مــردم می دانند که ازدواج پایان دوران نامزدی است، اینطور نیست؟! نه. شما و یا همسرتان تصور می کنید که باید به کارهایی که در دوران نامزدی انجام می داده اید، ادامه دهید. یـکـی از...

ادامۀ مطلب