یک طلاق دیگر؟ نه

01 تیر یک طلاق دیگر؟ نه

نوشته شده در ازدواج جنجالی, ازدواج ها

من نمی خواهم یک عدد به آمار طلاق اضافه کنم، اما اعداد طبق خواست ما عمل نمی کنند. شوهر من رادی، راننده اتوبوس است و من نیز در دندانسازی کار میکنم. هر دو حرفه در آمار طلاق مقام بالایی...

ادامۀ مطلب