شادی فراتر از درک

نمی‌توان بدون وجود خدایی که عیسی مسیح معرفی کرد شادی واقعی داشت. شاید بتوان تا حدی تلاش کرد تا مثبت بود اما شادی به امری فراتر…

ترس و اضطراب

همه انسانها، از کودکان گرفته تا سالخوردگان، در برخی از مراحل زندگی خود احساساتی مثل ترس و اضطراب را تجربه می کنند. برای کودکان، این…

دلایل تجرد ۲

دلایل تجرد ۲ این مرحله بسیار مهم و عملی در روابط طرفین میباشد کسانی که در دوران دوستی و ‏آشنایی پیش از نامزدی هستند و…

دلایل تجرد ۱

مجردها گروه همگونی نیستند و حداقل شامل پنج گروه متفاوت میباشند. ۱- آنهایی که هرگز ازدواج نکرده اند ۲- آنهایی که طلاق گرفته اند ۳-…