دلایل تجرد ۳

05 خرد دلایل تجرد ۳

نوشته شده در ارتباطات, مجردها

روان – زبان شناسی : یعنی علم مطالعه ی اثرات زبان بر شخصیت این واژه ی جدید و غریبی است اما واقعیت این است که همه ی ما شدیدا تحت تاثیر کلماتی قرار داریم که طی سالها شنیده ایم. برخی مجردها در...

ادامۀ مطلب

دلایل تجرد ۲

15 دی دلایل تجرد ۲

نوشته شده در ارتباطات, مجردها

دلایل تجرد ۲ این مرحله بسیار مهم و عملی در روابط طرفین میباشد کسانی که در دوران دوستی و ‏آشنایی پیش از نامزدی هستند و کسانی که در دوران نامزدی هستند ولی در عین حال مجرد نیز...

ادامۀ مطلب

دلایل تجرد ۱

27 آبا دلایل تجرد ۱

نوشته شده در ارتباطات, مجردها

مجردها گروه همگونی نیستند و حداقل شامل پنج گروه متفاوت میباشند. ۱- آنهایی که هرگز ازدواج نکرده اند ۲- آنهایی که طلاق گرفته اند ۳- آنهایی که جدا شده اند اما طلاق نگرفته اند ۴- آنهایی که...

ادامۀ مطلب