دلایل تجرد ۳

روان – زبان شناسی : یعنی علم مطالعه ی اثرات زبان بر شخصیت این واژه ی جدید و غریبی است اما واقعیت این است که…

دلایل تجرد ۲

دلایل تجرد ۲ این مرحله بسیار مهم و عملی در روابط طرفین میباشد کسانی که در دوران دوستی و ‏آشنایی پیش از نامزدی هستند و…

دلایل تجرد ۱

مجردها گروه همگونی نیستند و حداقل شامل پنج گروه متفاوت میباشند. ۱- آنهایی که هرگز ازدواج نکرده اند ۲- آنهایی که طلاق گرفته اند ۳-…