چیزهایی که درباره مردها نمی دانستم

15 تیر چیزهایی که درباره مردها نمی دانستم

نوشته شده در ارتباطات, مردان

آیا تاکنون پیش آمده است که به دلیل چیزی که مرد زندگیتان گفته، یا انجام داده است، کاملاً گیج و سر در گم شوید؟ آیا شده است که بعد از آن که شوهرتان به سرعت به شما پشت می‌کند، از خود بپرسید:...

ادامۀ مطلب

دخترها از پدرانشان چه میخواهند؟

21 آبا دخترها از پدرانشان چه میخواهند؟

نوشته شده در ارتباطات, مردان

برای پدرها برقرار کردن رابطه با دخترها همیشه کار راحتی نیست، اما ما می توانیم راههایی برای آن پیدا کنیم با آنکه ما خلق و خوی مردانه داریم، اما برای برقرار کردن ارتباط با دخترها نیازی...

ادامۀ مطلب

پدر خداترس

20 آبا پدر خداترس

نوشته شده در ارتباطات, مردان

امروز جامعه ما نیاز شدید به پدرانی دارد که مردان خدا باشند و صادقانه و با قلبی خالص خدا را در زندگی خود اول قرار دهند. خداوند برای خانواد ه نرمال قرار داده که هم پدر و هم مادر با فرزندان...

ادامۀ مطلب