فرزندان ناسازگار ۲

با رفتارهای ناسازگار چگونه برخورد کنیم؟ برای بهبود رفتارهای ناسازگار فرزندان روش‌های مفید و متنوعی توسط متخصصان ارایه شده که تلاش می‌کنیم به تعدادی از…

فرزندان ناسازگار ۱

فرزندان ناسازگار۱ اکثر قریب به اتفاق زوج‌هایی که با پیوند زناشویی، زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند در رویاهای خود تصاویر زیبا و لذت بخشی…

به یاد پدر

پدرم این جوری بود وقتی من : ۴ ساله که بودم فکر می کردم پدرم هر کاری رو می تونه انجام بده . ۵ ساله…