مرحمی برای زخم کهنه

01 خرد مرحمی برای زخم کهنه

نوشته شده در تنهایی و انزوا, چالشها

آیا هرگز فکر کرده اید که شخص ناخواسته ای هستید و هیچکس شما را دوست ندارد. آیا شده بخود بگوئید که از همه چیز و همه کس خسته شدم و دیگر نمیخواهم ادامه بدهم. اگر اینطور است اجازه دهید که بشما...

ادامۀ مطلب

چرا من ؟

13 دی چرا من ؟

نوشته شده در تنهایی و انزوا, چالشها

یک باردیگه موفق شدم تا درست سر وقت به بیمارستان برسم برای چکاب بیمارانم. آنروز تنها کاری که می توانستم بکنم این بود که بشینم یک گوشه میز و یادداشت هایی را در دفتر دیاگرام یادداشت کنم و...

ادامۀ مطلب