فرانچسکو

فیلم سینمایی فرانچسکو – بسیار زیبا زوایایی از زندگی قدیس فرانسیس آسیزی را به تصویر کشیده است   این فیلم را از لینک زیر مشاهده…