اعتقاد نامه مسیحی که ما بر آن باور داریم

ما ایمان داریم به یک خدا٬ پدر قادر مطلق٬ خالق آسمان و زمین و همه چیزهای دیدنی و نادیدنی٬ و نیز ایمان داریم به یک خداوند. عیسی مسیح٬ پسر یگانه خدا٬ مولود از پدر پیش از خلقت جهان٬ نور از نور٬ خدای حقیقی از خدای حقیقی٬ مولود و نه خلق شده٬ همذات با پدر. توسط او همه موجودات خلق شده٬ به خاطر ما انسانها و برای نجات ما٬ وی از آسمان نزول کرد و از روح القدس و مریم باکره جسم گردید و انسان شد. در دوران حکمرانی پنطیوس پیلاطوس به خاطر ما مصلوب شد٬ رنج کشید و دفن شد. در روز سوم٬ بر حسب کتب مقدس‏٬ از مردگان قیام کرد و به آسمانها صعود نمود. وی بر دست راست پدر نشسته است و مجددا با جلال ظهور خواهد کرد تا زندگان و مردگان را داوری کند. ملکوت او را انتهایی نیست

و ایمان داریم به روح القدس٬ خداوند و حیات بخش صادر شده از پدر‏ و از پسر. در کنار پدر و پسر٬ او باید پرستیده و تجلیل شود. او توسط انبیا سخن گفته است؛ و ایمان داریم به یک کلیسای جامع که کلیسای رسولان است. برای آمرزش گناهان به یک تعمید معترفیم. ما منتظر قیام مردگان و حیاتی که در جهان آینده خواهد آمد هستیم. آمین.

همچنین ما به مصوبات شورای کالسدون ۴۵۱ و همچنین عهدنامه لوزان ۱۹۷۴ باور داریم.

وب سایت خانوادهً مسیحی، جهت تحقیق و آموزش شما خانواده های عزیز ایرانی در نظر گرفته شده است. هدف این وب سایت ایجاد یک محیط زیبا و به دور از جنجال برای خانواده ها میباشد و سعی خواهد شد با استفاده از آموزش های رادیویی و ویدیویی و مقالات افراد کارشناس و معتبر مسیحی در زمینه ازدواج، طلاق، تربیت فرزندان یک محیط امن را به خانه های شما بیاوریم.شما میتوانید در این وب سایت ریشه های عمیق دردهای خود را بیابید و در کنار ما در حل بحرانهای خود همت کرده تا کلیسایی زیبا در خانه های شما بنا شود. میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را به این آدرس ارسال کنید