فرارسیدن بهارو سال نو را به شما و خانواده ی ارجمندتان شادباش میگویم و امیدوارم که همه ی آرزوهایمان برای تک تک و همگی دوستان، هم میهنان راستی بپوشد و زندگی آزاد و شاد به کامتان باشد.