مریم مقدس بانوی شهر فاطیما قسمت ۱

داستان فاطیما در سال ۱۹۱۵ شروع میشود در این زمان لوسیا دختری ۸ ساله بیش نبود، به همین دلیل برایش دشوار بود که گاهی اسامی ماهها … ادامه خواندن مریم مقدس بانوی شهر فاطیما قسمت ۱