میکاییل مقدس، فرشته اعظم، کیست؟

روز عید میکاییل مقدس ، فرشته ی اعظم (مقرب )خداوندArchangel، در تاریخ میلادی در ۲۹ سپتامبر میباشد.  میکاییل (یعنی کسیکه شبیه به خداوند است)

میکاییل و دیگر فرشتگان خوب خداوند،  درنبردی که در بهشت با شیطان و همراهان شیطان،  در گرفت، شرکت  داشتند و شیطان را بیرون راندند. کتاب مقدس از میکاییل مقدس بعنوان رهبر لشگرآسمان، که بر قدرتهای جهنم ، ظفر یافته اند، یاد میکند. میکاییل مقدس از زمان رسولان مسیح مورد احترامی خاص بوده است. همچنین همیشه فرشته اعظم و مقرب خداوند نامیده شده است. پدران کلیسا (یونان) و بسیاری دیگر او را بالاتر از تمامی فرشتگان نام نهادند و به او نام شاهزاده ی سرافین را داده اند( سرافین= از درجه ی بالای پاکی، قدرت، اقتدار و نور برخوردار هستند).

در کتاب دانیال سه بار درباره ی میکاییل نقد شده،

یکبار: شاهزاده ی اعظم ( لقب شاهزاده در میان فرشتگان یا رییس فرشتگان داده شده است)کسیکه برای فرزندان خداوند می ایستد.  در کتاب مکاشفه در عهد جدید، میکاییل رهبر و سرلشگر سپاهیان خداوند است که در مقابل لشگر شیطان  می ایستد و در انجا شیطان را نابود میکنند.

در کتاب یهودا در عهد جدید، میکاییل بطور مشخصی، فرشته ی اعظم (مقرب) خداوند نامیده میشود.Archangel. از قرن ۴ میلادی ، میکاییل برای مسیحیان مورد احترام خاصی قرار گرفت و جایگاه مقدس او در بین مومنین مسیحی شکل گرفت ؛ بخصوص زمانیکه بعنوان فرشته ی شفا و سرلشگر سپاهیان خداوند در آسمان ، در برابر نیروهای شیطان شناخته شد. از قرن ۶ تمامی کلیساهای غرب و شرق میکاییل را تجلیل میکنند و این تعالیم امروزه درمسیحیان کلیساهای آزاد و بدون فرقه نیز گسترش پیدا کرده است.

در عهد عتیق و ادبیات یهود، دانیال نبی زمانیکه در زمان روزه بسر میبرد، رویایی می بیند که در آنجا یک فرشته ی دیگر بنام جبراییل از میکاییل بعنوان مدافع قوم اسراییل نام میبرد:

(دانیال نبی باب ۱۰ ایات ۱۳ تا ۲۱) : ” اما رییس ممالک پارس بیست و یک روز در برابرم ایستادگی کرد تا اینکه میکاییل که یکی از رییسان ارشد(رییس فرشتگان یا شاهزاده فرشتگان) است به یاری من آمد، زیرا که آنجا نزد پادشاهان پارس مانده بودم. “حال آمده ام تا تو را درباره ی آنچه در روزهای آخر بر قوم تو واقع خواهد شد فهم بخشم، زیرا رویا مربوط به روزهایی است که هنوز باید بیاید.” چون این گونه سخنان بمن میگفت، روی بر زمین نهاده گنگ شدم. به ناگاه کسی شبیه بنی آدم (یعنی جبراییل)لبانم را لمس کرد. پس دهان گشودم و سخن گفتم. به آن که در برابرم ایستاده بود، گفتم: سرور من، از این رویا دردی جانکاه مرا درگرفته و دیگر هیچ نیرویی ندارم.چگونه خدمتگزار سرورم با کسی همچون سرورم تواند گفت، حال آنکه هیچ نیرویی در من نیست و نفس هم در من نمانده است؟ پس آن که شبیه انسان بود و دیگر بار مرا لمس کرد و به من نیرو بخشید، و گفت: “ای مرد بسیار محبوب، مترس. سلامتی بر تو باد. قوی و دلیر باش.” چون با من سخن می گفت،نیرو گرفتم و گفتم: سرورم، سخن بگو، زیرا مرا نیرو بخشیدی. گفت:” آیا میدانی از چه سبب نزدت آمده ام؟ اکنون بازخواهم گشت تا با رییس پارس بجنگم، و چون بیرون روم، هان رییس یونان خواهد آمد. با این حال تو را از آنچه در مکتوب حق نگاشته شده آگاه خواهم کرد. کسی جز رییس شما میکاییل نیست که همراه من با اینها مقابله کند. و در نخستین سال داریوش مادی، من” (جبراییل)نیز ایستاده ام تا او “(میکاییل) را پشتیبانی و تقویت کنم.”

در کتاب دانیال باب ۱۲ آیه یک : دانیال نبی، میکاییل را بعنوان رییس بزرگ  میخواند : “در آن زمان رییس بزرگ، میکاییل، که از پسران قوم تو محافظت میکند، برخواهد خاست. دانیال نبی درباره ی نقش میکاییل در زمانهای آخر” اشاره میکند که در زمانهای آخر میکاییل رییس بزرگ فرشتگان، که قوم تورا حفاظت میکند برمی خیزد” در این میان نقش میکاییل ابتدا بعنوان محافظ قوم اسراییل و سپس بعدها در عهد جدید، بعنوان مدافع کلیسا کاملا دیده میشود.saint Michael3

در عهد جدید، در کتاب مکاشفه یوحنای رسول، باب ۱۲ آیات ۷ تا ۹ ، کاملا توضیح میدهد که میکاییل قویتربوده و شیطان را مغلوب میکند. “ناگهان جنگی در آسمان در گرفت. میکاییل و فرشتگانش با اژدها جنگیدند و اژدها و فرشتگانش در برابر آنها به پیکار ایستادند، اما شکست خوردند و پایگاه خود را در آسمان از دست دادند. اژدهای بزرگ به زیر افکنده شده، همان مار کهن که ابلیس یا شیطان نام دارد و جمله ی جهان را به گمراهی می کشاند.”

در جایی دیگر در نامه ی یهودا، در باب یک آیه ۹ قید شده که میکاییل فرشته ی اعظم است:                                         “حال آنکه حتی میکاییل، فرشته ی اعظم، آنگاه که با ابلیس مجادله میکرد، جرات نکرد خود، او را به سبب اهانت محکوم کند، بلکه گفت: خداوند تو را توبیخ فرماید!”

در جایی دیگر در اول تسالونیکیان باب ۴ آیه ۱۶ درباره ی فرشته ی اعظم و مسیح چنین آمده” زیرا خداوند، خود با فرمانی بلندآواز و آوای فرشته ی اعظم Archangel  و نفیر شیپور خدا، از آسمان خواهد آمد. آنگاه نخست مردگان در مسیح (مسیحیانی که مرده اند) برخواهند خاست. پس از آن ، ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم، با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم و بدین گونه همیشه با خداوند خواهیم بود.”

آمین

ترجمه از متون انگلیسی: راشین سایروس