Pope

فیلم کامل زندگی پاپ ژان پل دوم: کرول مردی که پاپ شد

 

این فیلم بر اساس داستان زندگی حقیقی پاپ ژان پل دوم ساخته شده و بسیار زیبا و تاثیر برانگیز میباشد

 

از لینک زیر میتوانید فیلم را تماشا کنید: