فیلم قدیس پادره پیو – زیرنویس فارسی

فیلم قدیس پادره پیو با زیرنویس فارسی؛
پادره پیو، کشیش کاتولیک که در سال ۱۹۶۸ به نزد خداوند رفت، آخرین کسی بود که تا کنون عطای استیگماتا رادریافت کرده است.
استیگماتا عطاییست که در آن دستان یا پاهای شخص سوراخ شده و رنج مسیح را می چشد.
پادره پیو همچنین عطای علم داشت

فیلم را میتوانید از این لینک مشاهده نمایید:

فیلم قدیس پادره پیو با زیرنویس فارسی