فیلم سینمایی: من گابریل هستم

گابریل در کتاب مقدس بعنوان فرشته ی شفا معرفی شده و در متن کتاب مقدس می بینیم که بارها از طریق او شفا جاری شده

این فیلم به نوعی یک تصویری از گابریل را برای ما به نمایش درآورده که بسیار جالب است:

 

فیلم را از لینک زیر مشاهده نمایید:

فیلم سینمایی: من گابریل هستم