فیلم سینمایی لینا-صد فرزند من

این فیلم بسیار زیبا و تاثیر گذار است و از روی داستان کاملا حقیقی ساخته شده

فیلم را از لینک زیر تماشا کنید:

فیلم سینمایی: صد فرزند من