رستاک – آوای نوروزی- قسمت سوم

قسمت سوم از آوای نوروزی کاری از گروه رستاک

موسیقی بسیار زیبا از تمامی ایران زمین: