رستاک،موسیقی نوروزی قسمت دوم

قسمت دوم از آوای نوروزی گروه رستاک

کاری بسیار زیبا از همه ی گویش های زیبای ایران زمین: